Hyppää sisältöön

Meillä YTK Työttömyyskassassa ei ole jäsenrajauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että voit liittyä meille riippumatta siitä, mikä on ammattisi, millä alalla työskentelet tai mikä on koulutuksesi. Muut jäsenyyden edellytykset löytyvät laista ja säännöistämme.

Voit liittyä meille, kun

  • olet palkkatyöntekijä
  • olet liittymishetkellä työssä ja
  • olet 18 – 68-vuotias

Palkkatyöntekijä on palkansaaja, joka tekee työtä työ- tai virkasuhteessa. Palkkatyöntekijän toimeentulo perustuu toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Jos työskentelet osa-aikaisesti, voit liittyä meille, kun sinulla on työpäivä.

Osakeyhtiölain mukainen toimitusjohtaja on työttömyysturvalakia sovellettaessa palkansaaja, eli myös toimitusjohtajana voit liittyä meille. Toimitusjohtajana olet ansioturvan piirissä työttömyyden osalta, mutta toimitusjohtajalle emme voi maksaa ansiopäivärahaa lomautuksen perusteella.

Liittymisen rajoitukset

​​​​​​​Et voi liittyä työttömänä tai esimerkiksi kokoaikaisesti lomautettuna, palkattomalla sairauslomalla, vanhempainvapaalla tai asepalveluksessa ollessasi.

Työttömänä voit liittyä tietyin rajoituksin vain, jos palaat ulkomailta Suomen työmarkkinoille.

Työttömänä voit liittyä myös kuukauden kuluessa siitä, kun toinen työttömyyskassa, jonka jäsen olet, purkautuu, asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin.

YTK Työttömyyskassa on palkansaajien työttömyyskassa, joten yrittäjänä et voi liittyä meille.

Vaikka meillä ei ole ammattiin perustuvia jäsenrajauksia, uusia merialan lisävakuutuksia emme tarjoa. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenyydestä meillä ei ole sinulle hyötyä, vaikka asuisit Suomessa, jos teet merityösopimuslaissa tarkoitettua työtä ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa.

Liittymisen ikärajat

Alaikärajaa liittymiselle ei laissa tai meidän säännöissämme ole. Alle 18-vuotiaana tehdystä työstä ei kuitenkaan peritä työttömyysvakuutusmaksua, joten alaikäisenä tehty työ ei kerrytä työssäoloehtoa. Käytännössä jäsenyydestä ei siten ole hyötyä alle 18-vuotiaalle, koska oikeutta ansioturvaan ei voi vielä kerryttää.

Sääntöjemme mukaan voit liittyä meille, jos et ole täyttänyt 68 vuotta. Jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopulta, jonka aikana täytät 68 vuotta.

Eläkeikää lähestyttäessä

Eläkeikää lähestyttäessä emme kaikissa tilanteissa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1965, voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa työttömyyden tai osa-aikaisen työskentelyn ajalle sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Jos olet syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen, voimme myöntää työttömyyden tai osa-aikaisen työskentelyn ajalle ansiopäivärahaa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän saavuttaa työntekijän eläkelain alimman vanhuuseläkeiän.

Jos työntekosi on estynyt lomautuksen, lomautukseen rinnastettavan syyn, sääesteen tai sellaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole vaikutusta sinun työehtoihin tai -oloihin, voimme maksaa ansiopäivärahaa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 68 vuotta.

Lähellä eläkeikää voimme siis maksaa sinulle ansiopäivärahaa vain, jos sinut lomautetaan.