Hyppää sisältöön

Sairastuminen ja työkyvyttömyys ovat ikäviä asioita, jotka voivat osua kenen tahansa kohdalle. Pienillä flunssilla ja loukkaantumisilla ei ole vaikutusta päivärahaoikeuteen. Sairaalahoitoa vaativat tilanteet ja työkyvyttömyys kuitenkin vaikuttavat myös ansioturvan puolella.

Sairastuminen

Lyhytaikainen sairastuminen tai pieni loukkaantuminen eivät vaikuta oikeuteesi saada ansiopäivärahaa. Käy tarvittaessa lääkärissä ja hoida itsesi kuntoon. 

Jos sairaus kestää tasan tai alle 10 päivää, valitse ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisiin tietoihin sairauspäivien kohdalle “Sairaana”. Jos olet ollut osa-aikatyössä, ilmoita hakemuksessa mahdollinen sairausajan palkka.

Jos sairaus kestää yli 10 päivää, merkitse ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisiin tietoihin sairauspäivien kohdalle “Sairaana”. Hae sairauspäivärahaa Kelasta.

Sairauspäivärahan omavastuuaika

Sairauspäivärahan omavastuuaika on työkyvyttömyyden alkamispäivä ja yhdeksän sitä lähinnä seuraavaa arkipäivää. Arkipäiviin lasketaan myös lauantait, mutta ei arkipyhiä.

Voimme maksaa ansiopäivärahaa tällaisilta sairauspäivärahan omavastuuajalta, jos olet saanut ansiopäivärahaa välittömästi ennen sairauspäivärahan omavastuuajan alkamista. 

Jos sairastuminen tai loukkaantuminen on niin vakavaa, että joudut sairaalaan tai muuhun laitoshoitoon, ilmoita myös siitä hakemuksessa. Kun olet laitoshoidossa, et lain mukaan ole työmarkkinoiden käytettävissä. Tällaisella ajalla sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Työkyvyttömyys

Emme voi maksaa sinulla ansiopäivärahaa, jos olet työkyvytön.

Olet työkyvytön, jos saat

  • sairauspäivärahaa
  • osasairauspäivärahaa
  • työkyvyttömyyseläkettä
  • kuntoutustukea
  • täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta

Työkyvyttömyytesi ratkeaa ansioturvassa siis sen perusteella, onko sinut todettu sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain mukaisesti työkyvyttömäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että emme arvioi työkyvyttömyyttä lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistuksen mukaan voit olla työkyvytön, mutta jos asiasta ei ole Kelan tai eläkeyhtiön ratkaisua, emme voi todeta sinua työkyvyttömäksi tai terveeksi.

Työttömyysturvassa olet työkyvytön myös silloin, jos sinut on todettu sairausvakuutuslain, työeläkelain tai kansaneläkelain mukaisesti työkyvyttömäksi, vaikka näiden lakien perusteella sinulle ei olisi etuutta maksettu. Emme siis voi maksaa ansiopäivärahaa, jos sinut on todettu työkyvyttömäksi, mutta etuus on jätetty maksamatta tulojen vähäisyyden vuoksi tai kun etuutta maksetaan vasta sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 55 päivää. 

Poikkeuksia

Pääsäännön mukaan sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, jos olet työkyvytön. Tähän on kuitenkin olemassa kolme poikkeusta.

  1. Työkyvyttömyyseläke ei estä meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa, jos saat kyseistä eläkettä toisen valtion lainsäädännön mukaan. Joudumme kuitenkin vähentämään tällaisen eläkkeen ansiopäivärahasi määrästä.
  2. Työkyvyttömyyseläke ei estä meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa, jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty sinulle sen vuoksi, että olet pysyvästi sokea, pysyvästi liikuntakyvytön tai pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettet voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua.
  3. Työkyvyttömyys ei estä meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa, jos olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan, olet edelleen terveydellisistä syistä kykenemätön työhösi ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty. Jos työsuhteesi on voimassa, edellytämme lisäksi, että työnantajalla ei ole tarjolla työkykyäsi vastaavaa työtä.

Poikkeukset pääsääntöön tarkoittavat vain, että näissä tilanteissa työkyvyttömyys ei poista sinulta oikeutta ansiopäivärahaan. Jotta voimme maksaa ansiopäivärahaa, sinun pitää täyttää kaikki edellytykset eikä maksamiselle saa olla muita rajoitteita. Vastaavasti myös työnhaku pitää olla voimassa.