Hyppää sisältöön

Sovitellun ansiopäivärahan määrä lasketaan siten, että ansiopäiväraha ja 50 prosenttia saadusta tulosta voivat sovittelujakson aikana yhteensä nousta määrään, joka etuutena muutoin olisi voitu maksaa.

Sovitellulla ansiopäivärahalla on enimmäismäärä ja vähimmäismäärä.

Soviteltu ansiopäiväraha ja tulo sovittelujakson aikana voivat yhteensä olla enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Soviteltu ansiopäiväraha on vähintään kuitenkin niin paljon, kuin sinulla olisi oikeus saada peruspäivärahaa soviteltuna.

Määrän laskeminen

Sovitellun ansiopäivärahan laskentasäännöt voivat vaikuttaa monimutkaisilta. Loppujen lopuksi laskenta on kuitenkin melko yksinkertainen. Sinun ei myöskään tarvitse sitä itse osata tehdä. Helpoiten voit arvioida osa-aikaisen työskentelyn tulojen vaikutusta kokeilemalla päivärahalaskuriamme.

Pääsäännön mukaisesti sovitellun ansiopäivärahan määrä lasketaan näin

 • otetaan hakujaksolla maksettu palkka
 • jaetaan saatu summa kahtia
 • muutetaan päiväpalkaksi jakamalla saatu summa luvulla 21,5
 • vähennetään jäännös täydestä päivärahasta
 • valmis!

Esimerkkejä sovitellun ansiopäivärahan laskemisesta

Lähtötiedot

Tulo osa-aikaisesta työskentelystä1 300,00 €
Täysi päiväraha70,49 €/p
Päivärahan perusteena oleva palkka2 390,00 €

Sovitellun ansiopäivärahan laskeminen

Jaetaan tulo kahdella1 300,00 € / 2 = 650,00 €
Jaetaan luvulla 21,5650,00 € / 21,5 p = 30,23 €/p
Vähennetään täydestä ansiopäivärahasta70,49 €/p – 30,23 €/p = 40,26 €/p

Enimmäismäärän laskeminen

Perustepalkka päivässä2 390 € / 21,5 p = 111,16 €/p
Päiväpalkka1 300 € / 21,5 p = 60,47 €/p
Enimmäismäärä:111,16 €/p – 60,47 €/p = 50,70 €/p

Vähimmäismäärän laskeminen

Jaetaan tulo kahdella1 300,00 € / 2 = 650,00 €
Jaetaan luvulla 21,5650,00 € / 21,5 p = 30,23 €/p
Vähennetään täydestä peruspäivärahasta37,21 €/p – 30,23 €/p = 6,98 €/p

Vertailu

Soviteltu päivärahaEnimmäismääräVähimmäismäärä
40,26 €/p50,70 €/p6,98 €/p

Sovitellun ansiopäivärahan määrä

Pääsäännöllä laskettuna tulo osa-aikaisesta työskentelystä vaikuttaa siten, että ansiopäivärahaksi jää 40,26 €/p. Tämä on vähemmän kuin enimmäismäärä (50,70 €/p) ja enemmän kuin vähimmäismäärä ((6,98 €/p), joten sovitellun ansiopäivärahan määrä on 40,26 €/p.

Lähtötiedot

Tulo osa-aikaisesta työskentelystä1 800,00 €
Täysi päiväraha70,49 €/p
Päivärahan perusteena oleva palkka2 390,00 €

Sovitellun ansiopäivärahan laskeminen

Jaetaan kahdella1 800,00 € / 2 = 900,00 €
Jaetaan luvulla 21,5900,00 € / 21,5 p = 41,86 €/p
Vähennetään täydestä ansiopäivärahasta70,49 €/p – 41,86 €/p = 28,63 €/p

Enimmäismäärän laskeminen

Perustepalkka päivässä2 390 € / 21,5 p = 111,16 €/p
Päiväpalkka1 800 € / 21,5 p = 83,72 €/p
Enimmäismäärä111,16 €/p – 83,72 €/p = 27,44 €/p

Vähimmäismäärän laskeminen

Jaetaan kahdella1 800,00 € / 2 = 900,00 €
Jaetaan luvulla 21,5900 € / 21,5 p = 41,86 €/p
Vähennetään täydestä peruspäivärahasta37,21 €/p – 41,86 €/p = –4,76 €/p

Vertailu

Soviteltu päivärahaEnimmäismääräVähimmäismäärä
28,63 €/p27,44 €/p-4,76 €/p

Sovitellun ansiopäivärahan määrä

Pääsäännöllä laskettuna tulo osa-aikaisesta työskentelystä vaikuttaa siten, että ansiopäivärahaksi jää 28,63 €/p. Tämä on enemmän kuin enimmäismäärä 27,44 €/p, joten sovitellun ansiopäivärahan määräksi jää enimmäismäärä 27,44 €/p.  

Lähtötiedot

Tulo osa-aikaisesta työskentelystä1300,00 €
Täysi päiväraha49,68 €/p
Päivärahan perusteena oleva palkka1 395,76 €

Sovitellun ansiopäivärahan laskeminen

Jaetaan kahdella1 300,00 € / 2 = 650,00 €
Jaetaan luvulla 21,5650,00 € / 21,5 p = 30,23 €/p
Vähennetään täydestä ansiopäivärahasta49,68 – 30,23 €/p = 19,45 €/p

Enimmäismäärän laskeminen

Perustepalkka päivässä1 395,76 € / 21,5 p = 64,92 €/p
Päiväpalkka1 300 € / 21,5 p = 60,47 €/p
Enimmäismäärä:64,92 €/p – 60,47 €/p = 4,45 €/p

Vähimmäismäärän laskeminen

Jaetaan kahdella1 300,00 € / 2 = 650,00 €
Jaetaan luvulla 21,5650,00 € / 21,5 p = 30,23 €/p
Vähennetään täydestä peruspäivärahasta37,21 €/p – 30,23 €/p = 6,98 €/p

Vertailu

Soviteltu päivärahaEnimmäismääräVähimmäismäärä
19,45 €/p4,45 €/p6,98 €/p

Sovitellun ansiopäivärahan määrä

Pääsäännöllä laskettuna tulo osa-aikaisesta työskentelystä vaikuttaa siten, että ansiopäivärahaksi jää 19,45 €/p. Tämä on enemmän kuin enimmäismäärä (4,45 €/p).  Vähimmäismäärä (6,98 €/p) on kuitenkin suurempi kuin enimmäismäärä, joten sovitellun ansiopäivärahan määräksi tulee vähimmäismäärä 6,98 €/p.

Lähtötiedot

Tulo osa-aikaisesta työskentelystä2 390,00 €
Täysi päiväraha70,49 €/p
Päivärahan perusteena oleva palkka2 390,00 €

Sovitellun ansiopäivärahan laskeminen

Jaetaan kahdella2 390,00 € / 2 = 1 195,00 €
Jaetaan luvulla 21,51 195,00 € / 21,5 p = 55,58 €/p
Vähennetään täydestä ansiopäivärahasta70,49 €/p – 55,58 €/p = 14,91 €/p

Enimmäismäärän laskeminen

Perustepalkka päivässä2 390 € / 21,5 p= 111,16 €/p
Päiväpalkka2 390 € / 21,5 p= 111,16 €/p
Enimmäismäärä:111,16 €/p – 111,16 €/p = 0,00 €/p

Vähimmäismäärän laskeminen

Jaetaan kahdella2 390,00 € / 2 = 1 195,00 €
Jaetaan luvulla 21,51 195,00 € / 21,5 p = 55,58 €/p
Vähennetään täydestä peruspäivärahasta37,21 €/p – 55,58 €/p = -18,37 €/p

Vertailu

Soviteltu päivärahaEnimmäismääräVähimmäismäärä
14,91 €/p0,00 €/p-18,37 €/p

Sovitellun ansiopäivärahan määrä

Pääsäännöllä laskettuna tulo osa-aikaisesta työskentelystä vaikuttaa siten, että ansiopäivärahaksi jää 14,91 €/p. Tämä on enemmän kuin enimmäismäärä (0,00 €/p), joka puolestaan on enemmän kuin vähimmäismäärä (-18,37 €/p). Soviteltua ansiopäivärahaa ei jää maksettavaksi.

Lähtötiedot

Tulo osa-aikaisesta työskentelystä1 300,00 €
Soviteltu ansiopäiväraha40,26 €/p
Korvauspäivien lukumäärä20 p
Ennakonpidätys ansiopäivärahasta25 %
Ennakonpidätys ansiotulosta20 %

Tulot ja verotus

Soviteltu ansiopäiväraha hakujaksolla40,26 €/p x 20 p = 805,20 €
Soviteltu ansiopäiväraha verojen jälkeen805,20 € x (1-0,25) = 603,90 €​​​​​​​
Ansiotulo verojen jälkeen1 300,00 € x (1-0,20) = 1 040,00 €
Yhteensä603,90 € + 1 040,00 € = 1 643,90 €

Soviteltu ansiopäiväraha ja ansiotulo yhteensä verojen jälkeen

Esimerkissä tulo osa-aikaisesta työskentelystä ja soviteltu ansiopäiväraha ovat verojen jälkeen yhteensä 1 643,90 €. 

Palkkaa maksetaan kerralla useammalta kuukaudelta

Jos sinulle maksetaan palkkaa kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta eikä kyse ole hyötymistarkoituksesta, jaamme työtulon ja palkan perusteena oleva työajan vaikuttamaan maksukuukaudelle sekä yhtä monelle sitä seuraavalle kuukaudelle kuin miten monelta kuukaudelta työtuloa on maksettu. Tässä menettelyssä emme huomioi, miten palkan ansainta on tosiasiassa tapahtunut, vaan jaamme tulon vaikuttamaan tasan kuukausien lukumäärän mukaan.

Tällainen menettely voi tulla kysymykseen, jos

 • palkkasi normaalisti maksetaan kerran kuukaudessa, mutta työnantaja maksaakin palkan yhdellä kertaa kahdelta tai useammalta kuukaudelta
 • palkan maksu viivästyy työnantajasta johtuvasta syystä ja se maksetaan tämän vuoksi tavanomaista myöhemmin
 • lauantaina tai pyhäpäivänä erääntyvä palkka maksetaan edellisenä arkipäivänä työsopimuslain säännöksen johdosta

Emme sovella menettelyä tilanteessa, jossa

 • palkkasi maksetaan säännöllisesti 2 viikon välein, mutta jollekin sovittelujaksolle kohdistuu tämän vuoksi 3 palkanmaksupäivää ja työtuloa maksetaan tämän vuoksi sovittelujaksolla kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta
 • peruspalkkasi ja siihen kuuluvat lisät maksetaan säännöllisesti eri ajankohtina
 • työsuhteen ensimmäisenä palkanmaksupäivänä sinulle maksetaan palkka ensimmäiseltä täydeltä palkanmaksujaksolta ja sitä edeltävältä vajaalta palkanmaksujaksolta

Käytämme yllä kerrottua työtulojen tasaamista aina, jos palkanmaksun ajankohdan ja muiden olosuhteiden perusteella on ilmeistä, että järjestelyllä on pyritty välttämään tulon huomioiminen sovittelussa.

Sovittelussa huomioon otettava ansiotulo

Kun laskemme sovitellun ansiopäivärahan määrää, otamme huomioon seuraavat työhön perustuvat ansiotulot

 • työstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset kuten esimerkiksi iltalisä, ylityökorvaus, varallaolo- ja päivystyskorvaus ja verollinen luontois- tai henkilökuntaetu
 • lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
 • osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka
 • irtisanomisajan palkka siltä osin kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantiemi
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen
 • työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verolliselta osin
 • immateriaalioikeuteen perustuva korvaus; ei kuitenkaan tekijänoikeuskorvaus
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa
 • palveluraha
 • yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettua metsätalouden puhdasta tuloa
 • osinkotulojen ansiotulo-osa
 • peitellyn osingon ansiotulo-osa
 • työaikapankista nostettu rahakorvaus
 • tuloverolaissa tarkoitettu työpanokseen perustuva osinko
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo

Tulot joita ei huomioida sovittelussa

Kun laskemme sovitellun ansiopäivärahan määrää, emme ota huomioon seuraavia työhön perustumattomia ansiotuloja

 • työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan henkilön vakiintuneen palkan perusteella
 • työaikapankista nostettu rahakorvaus siltä osin kun se on jaksotettu työttömyysturvalain nojalla
 • irtisanomisajan palkka, johon kohdistuvan oikeuden takia työttömyysetuushakemus hylätään
 • kokoaikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka
 • tavanomainen veroton luontois- tai henkilökuntaetu
 • yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin
 • odotusajan palkka
 • vahingonkorvaus
 • rahalahja
 • stipendit ja apurahat verottomalta osin
 • työsuhdelainan korkoetu
 • työpaikan sairauskassan lisäetuudet
 • henkilöstörahastosta saatu tulo
 • voitonjakoerä
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se ei työnantajan maksamana olisi soviteltavaa tuloa
 • työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • osakeoptiot, ellei työsuhdeoptiolla merkittävän osakkeen sovittu merkintähinta olennaisesti alita osakkeen käypää arvoa työsuhdeoption antamishetkellä ja tällaista työsuhdeoptiota käytetä vuoden kuluessa työsuhdeoption antamisesta tai ellei kyse ole sellaisesta palkkiosta, jota pidetään vastikkeena työstä
 • osinkotulot pääomatulon osalta
 • peitelty osinko pääomatulon osalta
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio
 • palkkio, joka annetaan työnantajayhtiön tai sen kanssa samaan konserniin tai muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön viranomaisen valvonnan alaisella säännellyllä markkinalla tai viranomaisen valvonnan alaisessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla taikka osakkeiden sijasta osin tai kokonaan rahana, jos tällaisen palkkiona saatavan edun arvo riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityksestä vähintään vuoden ajan palkkion lupaamisen ja antamisen välisenä aikana
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo