Hyppää sisältöön

Lomautus tarkoittaa sitä, että työsopimuslaissa määriteltyjen ehtojen täyttyessä työnantajasi keskeyttää työn ja palkanmaksun. Samalla sinä keskeytät työskentelyn, vaikka työsuhde pysyy voimassa. Lomauttamisessa noudatettavista toimintatavoista ja määräajoista on säädetty työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa.

Jos sinut lomautetaan, voit hakea meiltä ansiopäivärahaa. Ilmoittaudu ensin työnhakijaksi. Kun lomautus on kestänyt kaksi viikkoa, voit lähettää meille ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen. Jos lomautus kestää vähemmän kuin kaksi viikkoa, lähetä hakemus, kun lomautus päättyy.

Lomautettuna olet oikeutettu samaan ansiopäivärahaan, mihin olisit työttömänä oikeutettu. Löydät lisää tietoa ansiopäivärahasta, sen määrästä, kestosta ja rajoituksista tietopankistamme.


Toimi näin

 1. Ilmoittaudu heti työnhakijaksi
 2. Tee ansiopäivärahahakemus
 3. Tee jatkohakemus
 4. Ilmoita lomautuksen päättymisestä

Ilmoittaudu heti työnhakijaksi

Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa vain, jos työnhakusi on voimassa. Muista siis ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-palveluiden verkkosivuilla. Voit ilmoittautua työnhakijaksi myös jo ennen lomautuksen alkua.

Tee ansiopäivärahahakemus

Kun lomautusta on kestänyt kaksi viikkoa, voit lähettää meille ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen kuluneelta ajalta. Jos lomautus on alkanut keskellä viikkoa, täytä ensimmäinen hakemus kuluneelta ajalta kahden viikon päähän sunnuntaihin. Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti, joten et voi täyttää hakemusta etukäteen.

Jos lomautus on kahta viikkoa lyhyempi, voit lähettää meille hakemuksen heti, kun lomautus päättyy.

Tee ansiopäivärahahakemus sähköisessä palvelussamme OmaYTK:ssa. Palvelu ohjaa ja auttaa sinua. Hakemus tallentuu automaattisesti ja voit jatkaa sen täyttämistä, kun sinulle sopii. Palvelun kautta voit myös toimittaa kaikki liitteet sekä hakea tulorekisteristä tarvittavia tulotietoja.

​​​​​​​Voimme maksaa ansiopäivärahaa takautuvasti vain kolmen kuukauden ajalta. Lähetä kaikki ansiopäivärahahakemukset meille aina viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, mistä alkaen haet ansiopäivärahaa.

Tee jatkohakemus

Jos lomautus jatkuu, tee jatkohakemus neljän viikon tai yhden kuukauden jälkeen ensimmäisen hakemuksesi viimeisestä päivästä. Voit tehdä jatkohakemuksen, vaikka emme olisi vielä ehtineet käsitellä ensimmäistä hakemustasi.

Saat ansiopäivärahat nopeammin, kun noudatat jatkohakemuksessa OmaYTK:n ehdottamaa hakujaksoa. Muuta hakujaksoa vain, jos me sitä erikseen pyydämme.

Ilmoita lomautuksen päättymisestä

Hae ansiopäivärahaa lomautuksen päättymiseen asti. Kun lomautus päättyy, ilmoita siitä viimeisessä hakemuksessa.

Jos työsuhteesi päättyy lomautuksen aikana, ilmoita siitä meille hakemuksessa. Jatka päivärahan hakemista työttömänä eli merkitse hakemuksen päiväkohtaiseen erittelyyn “Työtön”.

Työsuhteen päättyessä sinulla voi olla oikeus irtisanomisajan palkkaan tai sitä vastaavaan korvaukseen. Emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa ajalta, jolla sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaan. Siksi on tärkeää, että ilmoitat meille työsuhteen päättymisestä. Jos sinut on lomautettu käyttämällä laissa määriteltyä yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa (eli vähintään 15 päivää), voidaan irtisanomisajasta lyhentää 14 päivää.

Ilmoita työsuhteen päättymisestä aina myös työvoimaviranomaiselle. He tutkivat työsuhteen päättymisen ja antavat siitä meille lausunnon. Vastaa heti, jos työvoimaviranomainen pyytää sinulta erillistä selvitystä. Jos olet itse irtisanoutunut tai muuten aiheuttanut itse työsuhteen päättymisen, voi työvoimaviranomainen määrätä sinulle korvauksettoman määräajan eli karenssin.


Ansiopäivärahahakemus

Ansiopäivärahahakemus tehdään aina kirjallisesti. Sen tarkempaa määrämuotoa hakemukselle ei ole määritelty. Tarvitsemme kuitenkin paljon erilaista tietoa, jotta voimme arvioida, onko sinulla oikeus ansiopäivärahaan ja jotta voimme laskea, kuinka suuri ansiopäiväraha sinulle kuuluu. Siksi sinun kannattaa käyttää sähköistä OmaYTK -palveluamme. Se kysyy tarvittavat tiedot ja ohjaa ja auttaa sinua hakemuksen täyttämisessä.

Kun haet ansiopäivärahaa, tarvitsemme tietoa sinulle maksetuista palkoista. OmaYTK -palvelussa voit jo hakemusta täyttäessä hakea tulorekisteristä palkkatiedot hakemukselle. Kun palkkatiedot ovat hakemuksessa jo valmiina, on hakemuksesi käsittely nopeampaa.

Jos työnantaja on ilmoittanut tulorekisteriin vain yhden kokonaissumman palkasta, tarvitsemme mahdollisesti vielä lisätietoja. Esimerkiksi lomaraha ja lomakorvaus meidän pitää saada eriteltyä palkkasummasta. Tällaisia tietoja voit kätevästi lisätä, kun teet hakemuksen OmaYTK:ssa. Tarvittavat tiedot löydät palkkalaskelmastasi ja OmaYTK ohjaa näiden tietojen täyttämisessä.

Mitä huolellisemmin saat tiedot kirjattua, sitä nopeammin me saamme hakemuksesi käsiteltyä.

Jos olet tehnyt osa-aikatyötä ja haet tulorekisteristä palkkatiedot, tulee hakemukselle ne palkat, joiden maksupäivä osuu hakemuksen ajalle.

Jos työnantajasi ei ole vielä ehtinyt ilmoittaa palkkatietoja tulorekisteriin, voit lisätä palkkatiedot itse osiossa: ”Puuttuuko tiedoista työnantaja?” Lisää työnantaja ja puuttuva tulotieto. Kaikki tulorekisterin eri tulolajit löydät pika- ja pudotusvalikoista. Käytä palkkasummana palkan määrää ennen verojen ja muiden maksujen vähentämistä eli niin sanottua bruttosummaa.

Kun lähetät meille hakemuksen, voit olla huoletta. Me hoidamme asian eteenpäin ja jos jotain lisätietoja tarvitsemme, otamme yhteyttä.

Päivärahahakemuksen mukaan tarvittavat liitteet

Päivärahahakemuksen käsittelemiseksi tarvitsemme muutamia liitteitä. Kun teet hakemuksen OmaYTK:ssa, palvelu neuvoo sinua siinä, mitä liitteitä tarvitsemme.
​​​​​​​
Voimme maksaa päivärahaa takautuvasti vain kolmen kuukauden ajalta. Pidä siis huoli, että lähetät hakemuksen meille hyvissä ajoin ennen kolmen kuukauden määräaikaa, vaikka jokin liite vielä puuttuisi. Puuttuvat liitteet voit toimittaa myöhemminkin. Me pyydämme erikseen, jos jotain tärkeää puuttuu.

Palkkatodistus

Palkkatodistuksen merkitys on nykyään vähäinen. Hakemusta tehdessäsi voit hakea tarvittavat palkkatiedot tulorekisteristä. Kun käsittelemme hakemustasi, tarkistamme vielä kertaalleen tulorekisterin tiedot.

Tulorekisterin tiedot eivät välttämättä riitä. Voit OmaYTK:ssa ilmoittaa tarkentavia ja mahdollisesti puuttuvia tietoja.

​​​​​​​Palkkatodistus tai -laskelmaa emme erikseen enää tarvitse. Niistä voi kuitenkin olla hyötyä, jos tulorekisterin tiedoissa on jotain epäselvää. Niitä ei kuitenkaan tarvitse meille edes varmuuden vuoksi lähettää. Olemme yhteydessä, jos tarvitsemme lisätietoja.

Verokortti

Ansiopäivärahaa maksettaessa siitä vähennetään verot. Siksi tarvitsemme tiedon veroprosentistasi.

Vuoden alussa verottaja toimittaa meille automaattisesti kaikkien jäsentemme verotiedot. Nämä tiedot ovat kuitenkin palkkaa varten. Verottajan ohjeiden mukaisesti veroprosentti on vähintään 25, jos etuutta verotetaan palkan veroprosentilla. Voi siis olla, että verottajalta saamassasi verokortissa on eri veroprosentti, mitä OmaYTK:ssa näkyy. Ero johtuu veroprosentin muunnoksesta, joka tehdään, kun etuutta maksetaan palkan veroprosentilla.

Kun haet ansiopäivärahaa, voit tilata verottajan palvelussa uuden verokortin. Kun merkitset verokortille arvion ansiopäivärahasta ja ilmoitat meidät, eli YTK Työttömyyskassan, etuuden maksajaksi, saamme uuden verotiedon suoraan verottajalta. Kun saamme verottajalta etuutta varten lasketun ennakonpidätysprosentin, voimme tehdä ennakonpidätyksen suoraan sillä ilman edellä mainittua korotusta.

Käytämme sitä veroprosenttia, joka meillä on etuuden maksupäivänä. Jos haluat muuttaa veroprosenttia, se kannattaa tehdä ennen päivärahahakemuksen lähettämistä.

Lomautusilmoitus

Toimita meille myös lomautusilmoitus. Tarvitsemme lomautusilmoitusta, kun tarkistamme lomautustyypin. Lisäksi tarvitsemme lomautusilmoitusta, jos työsuhde lomautuksen aikana päättyy.

Lomautusilmoituksen toimittaminen ei etuuden maksamisen kannalta ole aivan välttämätöntä lomautuksen alkaessa. Se kuitenkin helpottaa hakemuksen käsittelyä, joten se kannattaa meille toimittaa.

Selvitykset muista tuloista ja etuuksista

Lain mukaan sinun on aina ilmoitettava meille sellainen olosuhteissasi tapahtunut muutos, joka saattaa vaikuttaa oikeuteesi saada työttömyyspäivärahaa tai pienentää maksettavan päivärahan määrää. Jos olet epävarma, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Tässä on esimerkkejä:

 • Jos sinulla on lomautuksen aikana tuloja tai olet esimerkiksi osa-aikatyössä, tarvitsemme tiedon työtulosta ja maksupäivästä. Nämä saamme pääsääntöisesti tulorekisteristä, mutta muista kuitenkin ilmoittaa niistä meille.
 • Jos saat sosiaalietuutta, liitä hakemukseen kopio viimeisimmästä etuutta koskevasta päätöksestä. Ilmoita hakemuksessasi aina myös eläkkeen hakemisesta tai eläkehakemusta koskevasta valituksesta.
 • Jos toimit sivutoimisesti yrittäjänä tai maatalousyrittäjänä, liitä hakemukseen tiedot viimeksi valmistuneesta verotuksesta.
 • Jos sinulle tai perheellesi maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidontukea, liitä siitä annetun päätöksen lisäksi mukaan tieto siitä, kuka hoitaa lasta.

Osa-aikainen lomautus

On mahdollista, että lomautus on osa-aikaista. Silloin jatkat osittaista työntekoa lomautuksen aikana. Tämä ei ole este ansiopäivärahan maksamiselle.

Työttömyysturvalaki tuntee kaksi osa-aikaisen lomautuksen tyyppiä. Todellisuudessa nämä voivat toteutua samanaikaisesti. Tämä aiheuttaa jonkin verran tulkinnanvaraisia tilanteita, mutta sinun  ei tarvitse olla siitä huolissasi. Me selvitämme asian.

Jos sinut lomautetaan viikoittaista työaikaa lyhentämällä, maksamme lomautuspäiviltä sinulle ansiopäivärahan täysimääräisenä. Työpäiviltä emme voi maksaa ansiopäivärahaa.

Lomautus voidaan toteuttaa myös siten, että päivittäistä työaikaasi lyhennetään. Silloin voimme maksaa sinulle soviteltua päivärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että huomioimme saamasi tulot päivärahan määrässä. Voimme siis yhä maksaa päivärahaa, mutta vähemmän kuin kokonaan lomautettuna. Voit arvioida sovitellun päivärahan määrää laskurillamme.

Jos sinulla on kalenteriviikon aikana sekä kokonaan lomautettuja päiviä että lyhennettyjä työpäiviä, maksamme silloinkin soviteltua päivärahaa. Otamme maksussa huomioon tulot sekä lyhennetyiltä että täysiltä työpäiviltä.

Soviteltu päiväraha ja sen rajoitukset

Sovitellun ansiopäivärahan maksamisen edellytys on, että päivittäistä työaikaasi on lomautuksen vuoksi lyhennetty. Tämä tarkoittaa sitä, että kalenteriviikolla on vähintään yksi päivä, jolla työaikaa on lyhennetty. Jos esimerkiksi työskentelet viisi tuntia päivässä, on päivittäistä työaikaasi lyhennetty.

Emme kuitenkaan voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos työaikaasi on lyhennetty vain vähän. Lakiin tämä rajoitus on kirjattu niin, että soviteltuun päivärahaan ei ole oikeutta, jos työaika ylittää 80 prosenttia kokoaikatyön enimmäistyöajasta. Jos siis työaikasi ylittää 80 % enimmäistyöajasta, emme voi maksaa ansiopäivärahaa.


Työnteko lomautuksen aikana

Lomautuksen ja työttömyyden ajan toimeentulo turvataan työttömyysetuudella. Älä kuitenkaan anna työttömyysetuuden lannistaa sinua tai estää hyödyntämästä omaa osaamista. Ansiopäiväraha on hyvin soviteltavissa yhteen lyhytkestoisen tai osa-aikaisen työn kanssa. Myös erilaiset yrittämisen muodot ovat ulottuvillasi.

Voit hyvin tehdä töitä lomautuksen aikana. Voit siis työskennellä kokonaan toiselle työnantajalle tai vastaavasti osittain  palata sinut lomauttaneelle työnantajalle. Ilmoita tekemistäsi töistä aina ansiopäivärahahakemuksessa.

Kun sinulla on tuloa osa-aikaisesta työstä, vähennetään se osittain ansiopäivärahastasi. Voit arvioida palkan vaikutusta ansiopäivärahan määrään laskurillamme.

Lue lisää sovitellusta päivärahasta.


Arkipyhäkorvaus

Arkipyhät ja niiltä maksettavat korvaukset voivat vaikuttaa lomautuksen aikana maksettavaan ansiopäivärahaan.

Sovitusta riippuen työnantaja voi huomioida arkipyhän palkanmaksussa kolmella eri tavalla. Arkipyhäkorvaus voidaan maksaa erillisenä korvauksena, tai se voidaan hoitaa niin, että erillistä korvausta ei makseta, mutta arkipyhä ei vähennä maksettavaa palkkaa. Arkipyhä voi myös olla vapaapäivä, joka vähennetään esimerkiksi kuukausipalkasta. 

Jos saat arkipyhäkorvausta tai jos arkipyhä ei vähennä palkkaasi, ilmoita hakemuksessa arkipyhän kohdalle ”töissä” ja merkitse työtunneiksi se määrä, mitä arkipyhäkorvaus vastaa.

Merkitse myös lisätietoihin, että kyseessä on ollut arkipyhä. Näin voimme tarkastaa, mikä on asiassa oikea ratkaisu.

Arkipyhäkorvaus erillisenä korvauksena

 • Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti, palkanmaksu harvoin jatkuu eikä sinulle myöskään makseta arkipyhäkorvausta. Jos sinulle jostain syystä kuitenkin maksetaan arkipyhäkorvaus esimerkiksi yhdeltä päivältä, voimme maksaa ansiopäivärahaa vain neljältä päivältä kyseisellä viikolla. Ansiopäivärahaa maksetaan tässä siis yhden päivän verran vähemmän.
 • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle ja  sinulle maksetaan arkipyhäkorvaus yhdeltä päivältä, vähenee mahdolliset korvauspäivät yhdellä päivällä. Tässä esimerkkitapauksessa voimme siis maksaa sinulle ansiopäivärahaa enintään neljältä päivältä viikon aikana.
 • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai sinulla on tuloa osa-aikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, olet sovittelun piirissä. Silloin arkipyhäkorvaus otetaan sovittelussa huomioon ja se vähentää jonkin verran maksettavaa ansiopäivärahaa.

Arkipyhää ei vähennetä palkasta

Joillakin aloilla arkipyhä ei ole työpäivä, ja siksi työnantaja ei tee arkipyhästä vähennystä palkkaan. Tällainen menettely vähentää viikoittaisia korvauspäiviä.

 • Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti, ei arkipyhillä ole merkitystä ansiopäivärahojen maksussa.
 • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle eikä palkastasi vähennetä arkipyhää, vähenee mahdolliset korvauspäivät. Tässä tapauksessa voimme siis maksaa esimerkiksi enintään neljältä päivältä viikon aikana, jos arkipyhiä on yksi päivä.
 • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai sinulla on tuloa osa-aikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, olet sovittelun piirissä. Koska arkipyhästä ei makseta erillistä korvausta, se ei suoraan vähennä päivärahaa. Kun palkkaan ei tehdä vähennystä, voi sovittelussa huomioitava palkka kuitenkin olla suurempi, mitä pelkästään tehdyn työn perusteella palkka olisi. Siten myös päivärahasta tehtävä vähennys voi olla suurempi. Jossain tilanteessa myös sovittelun euromääräinen enimmäisraja voi tulla vastaan, jolloin päivärahaa ei voida maksaa ollenkaan. Lisäksi pitää muistaa, että korvauspäivien lukumäärä voi kalenteriviikossa olla yhteensä enintään viisi, joten päivärahan maksamisen este voi olla myös se, että korvauspäivien enin sallittu määrä ylittyy.

Arkipyhä vähennetään palkasta

Voimme maksaa ansiopäivärahaa normaalisti, jos erillistä arkipyhäkorvausta ei makseta ja samalla arkipyhä myös vähennetään palkkaa. Näissä tilanteissa arkipyhän sijoittuminen lomautuksen ajalle ei vaikuta ansiopäivärahaan. Jos olet sovittelun piirissä, voi soviteltu ansiopäiväraha olla hieman suurempi, jos vaikuttava palkka on vähennyksen jälkeen aiempaa pienempi.


Lomautus ja luontoisedut

Sinulla voi lomautuksen aikana säilyä työsuhteeseen kuuluvat luontoisedut. Ilmoita niistä meille hakemuksessa.

Luontoisetuuksia työsuhteissa ovat esimerkiksi asuntoetu, sähkön käyttöoikeus, autotallietu, ravintoetu, täysihoitoetu, autoetu ja puhelinetu. Tällaiset veronalaiset luontoisedut ovat työttömyysturvan näkökulmasta ansiotuloa.

Kun laskemme ansiopäivärahasi määrän työssäoloehdon täyttyessä, otamme huomioon sellaiset luontoisedut, jotka ovat veronalaisia.

Jos lomautuksesi toteutuu siten, että olet sovittelun piirissä, huomioimme veronalaiset luontoisedut ansiotulona. Näissä tilanteissa luontoisedut voivat vaikuttavat ansiopäivärahasi määrään. 

 • Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti, kyseessä ei ole sovittelutilanne. Vaikka sinulla säilyisi lomautuksen aikana työsuhteeseen kuuluva luontoisetu, se vaikuttaa sinulle maksamaamme ansiopäivärahan määrään vasta, jos työssäoloehto täyttyy ja laskemme ansiopäivärahasi määrän uudestaan.
 • Jos sinut on lomautettu työviikkoa lyhentämällä, kyseessä ei ole sovittelutilanne. Vaikka sinulla säilyisi lomautuksen aikana työsuhteeseen kuuluva luontoisetu, se vaikuttaa sinulle maksamaamme ansiopäivärahan määrään vasta, jos työssäoloehto täyttyy ja laskemme ansiopäivärahasi määrän uudestaan.
 • Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, kyseessä on sovittelutilanne. Tässä tapauksessa luontoisedun verotusarvo otetaan huomioon ansiopäivärahan määrässä, eli luontoisetu vähentää sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa.
 • Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti tai työviikkoa lyhentämällä, mutta teet omalle tai vieraalle työnantajalle osa-aikatyötä, on kyseessä sovittelutilanne. Luontoisedun verotusarvo otetaan huomioon ansiopäivärahan määrässä, eli luontoisetu vähentää sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa.

Verottomat luontoisedut

Osa luontoiseduista on tavanomaisia ja kohtuullisia henkilökuntaetuja ja siksi ne ovat verottomia. Tällaisia etuja emme ota huomioon ansiopäivärahassa. Tällaisia etuja voivat olla esimerkiksi

 • työterveyshuolto
 • henkilökunta-alennus
 • merkkipäivä- tai vähäinen muu lahja
 • virkistysedut
 • työnantajan järjestämä yhteiskuljetus työmatkoilla

Lomautus ja vuosiloma

Loma voi estää päivärahan maksamisen kokonaan tai se voi vähentää maksettavan ansiopäivärahan määrää.

Kun selvitämme vaikutusta kohdallasi, selvitämme perustuvatko lomasta maksetut korvaukset koko- vai osa-aikatyöhön.  

Vuosiloma-ajan palkka

Voit pitää lomasi lomautuksen aikana. Jos lomaoikeus perustuu kokoaikatyöhön, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan siltä ajalta, jolla loman pidät.  

Silloin, kun vuosilomaoikeus perustuu osa-aikatyöhön, otamme vuosiloma-ajan palkan huomioon sovittelussa, kun vuosilomapalkka sinulle maksetaan. Osa-aikatyöhön perustuva vuosilomapalkka siis vähentää sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa silloin kuin lomapalkka maksetaan, riippumatta siitä, milloin loman pidät. 

Lomaraha ja lomaltapaluuraha

Kokoaikatyön palkkaan perustuvat lomarahat ja lomaltapaluurahat eivät vaikuta ansiopäivärahaan. Ne kuitenkin usein liittyvät vuosilomapalkkaan, jolloin ansiopäivärahan maksaminen voi estyä siitä syystä. 

Osa-aikatyön palkkaan perustuvan lomarahan ja lomaltapaluurahan otamme huomioon maksuajankohdan sovittelujakson tulona riippumatta siitä, miltä ajalta ne on ansaittu tai milloin olet loman pitänyt.

Lomakorvaus

Yli kaksi viikkoa kestäneen työsuhteen päättyessä sinulle maksettu lomakorvaus estää meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa lomakorvausta vastaavalta ajalta. Lomakorvaus kuitenkin maksetaan työsuhteen päättyessä, joten on harvinaista, että tällaisia eriä maksetaan lomautuksen aikana. Tällainen tilanne voi kuitenkin syntyä esimerkiksi silloin, jos olet tehnyt toista työtä, joka päättyy lomautuksen aikana.

Työnantajan on lisäksi tietyissä tilanteissa annettava loma lomautuksen aikana. Loman ajalta emme voi maksaa ansiopäiväraha. Jos loman ajankohta ei ole tiedossa, selvitämme, kuinka montaa lomapäivää  lomakorvaus vastaa. Sen ajalta emme voi maksaa ansiopäivärahaa.

Osa-aikatyöhön tai alle kaksi viikkoa kestäneeseen kokoaikatyöhön perustuvan lomakorvauksen otamme huomioon sovittelussa maksamisajankohdan tulona. Tällaiset lomakorvaukset vähentävät sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa riippumatta siitä, miltä ajalta ne on ansaittu tai milloin olet loman pitänyt.