Hyppää sisältöön

Arkipyhäkorvaus voi vaikuttaa ansiopäivärahaan. Yksiselitteistä vaikutusta ei kuitenkaan ole, koska arkipyhäkorvaus ja sen vaikutus on tilannekohtaista.

Miten merkitsen arkipyhäkorvauksen päivärahahakemukseen?

Sinun ei itse tarvitse arvioida tai päätellä, miten arkipyhäkorvaus vaikuttaa ansiopäivärahaasi. Riittää, kun ilmoitat hakemuksessa arkipyhäkorvauksesta.

Jos siis saat arkipyhäkorvausta tai jos arkipyhä ei vähennä palkkaasi, ilmoita hakemuksessa arkipyhän kohdalle ”töissä” ja merkitse työtunneiksi se määrä, mitä arkipyhäkorvaus vastaa.

Ilmoita lisäksi lisätiedoissa, että kyseessä on ollut arkipyhä. Näin voimme tarkastaa, mikä on asiassa oikea ratkaisu.

Arkipyhäkorvaus erillisenä korvauksena

  • Jos olet kokonaan työtön tai sinut on lomautettu kokoaikaisesti, sinulle harvoin maksetaan arkipyhäkorvausta, jolloin arkipyhät eivät vaikuta ansiopäivärahaasi. Jos sinulle jostain syystä maksetaan arkipyhäkorvaus esimerkiksi yhdeltä päivältä, voimme maksaa ansiopäivärahaa enintään vain neljältä päivältä kyseisellä viikolla. 
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle ja  sinulle maksetaan arkipyhäkorvaus yhdeltä päivältä, voimme maksaa ansiopäivärahaa enintään neljältä päivältä kyseisellä viikolla.
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai sinulla on tuloa osa-aikatyöstäalle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, olet sovittelun piirissä. Silloin otamme arkipyhäkorvauksen sovittelussa huomioon ja se vähentää jonkin verran sinulle maksamaamme ansiopäivärahaa.

Arkipyhä ei vähennä palkkaa

Joillakin aloilla arkipyhä ei ole työpäivä, mutta arkipyhästä ei tehdä vähennystä palkkaan. Näissä tapauksissa emme voi maksaa arkipyhäpäivältä ansiopäivärahaa, koska taloudellinen menetys ei johdu työttömyydestä vaan arkipyhästä. Lisäksi tällainen arkipyhäpäivä voidaan laskea myös korvauspäivien lukumäärään, joita lain mukaan voi olla kalenteriviikossa yhteensä enintään viisi.

  • Jos olet kokonaan työtön, tai sinut on lomautettu kokoaikaisesti, ei arkipyhillä ole merkitystä ansiopäivärahojen maksussa.
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle, eikä palkastasi vähennetä arkipyhää, otamme sen huomioon korvauspäivien lukumäärässä, joita voi olla viikossa yhteensä enintään viisi. Jos esimerkiksi teet neljä päivää töitä ja viikolle osuvasta arkipyhästä ei tehdä vähennystä palkkaan, emme voi maksaa ollenkaan päivärahaa sillä viikolla.
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai sinulla on tuloa osa-aikatyöstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, olet sovittelun piirissä. Koska arkipyhästä ei makseta erillistä korvausta, se ei suoraan vähennä päivärahaa. Kun palkkaan ei tehdä vähennystä, voi sovittelussa huomioitava palkka kuitenkin olla suurempi, mitä pelkästään tehdyn työn perusteella palkka olisi. Siten myös päivärahasta tehtävä vähennys voi olla suurempi. Jossain tilanteessa myös sovittelun euromääräinen enimmäisraja voi tulla vastaan, jolloin päivärahaa ei voida maksaa ollenkaan. Lisäksi pitää muistaa, että korvauspäivien lukumäärä voi kalenteriviikossa olla yhteensä enintään viisi, joten päivärahan maksamisen este voi olla myös se, että korvauspäivien enin sallittu määrä ylittyy.

Arkipyhä vähentää palkkaa

Voimme maksaa ansiopäivärahaa normaalisti, jos erillistä arkipyhäkorvausta ei makseta ja samalla arkipyhä vähentää sinulle maksettavaa palkkaa. Näissä tilanteissa arkipyhän sijoittuminen lomautuksen tai työttömyyden ajalle ei siis suoraan vaikuta ansiopäivärahaan. Jos maksamme sinulle soviteltua ansiopäivärahaa, voi se olla hieman suurempi, jos palkka on tavanomaista pienempi arkipyhän vuoksi.

Työnantajan on noudatettava työsopimuslakia ja sovellettavaa työehtosopimusta. Jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa maksaa arkipyhäkorvausta tai vähentää arkipyhän palkasta ilman perusteita, ei se anna meille mahdollisuutta jättää asiaa huomioimatta ansiopäivärahojen maksamisessa. Tällaiset tilanteet ovat onneksi harvinaisia.