Hyppää sisältöön

Eroaminen

Voit erota työttömyyskassasta milloin haluat. Lähetä meille sähköinen eroilmoitus täältä.

Eropäivä on eroilmoituksen saapumispäivä. Voit erota takautuvasti vain vaihtaessasi kassaa tai jäädessäsi eläkkeelle. Kun vaihdat kassaa, on eropäivä toiseen kassaan liittymispäivää edeltävä päivä. Vastaavasti eläkkeelle jäädessäsi eropäivä on eläkkeen alkamista edeltävä päivä.

Jos olet maksanut jäsenmaksun koko vuodelle ja eroat kesken vuotta, ilmoita viestissä tilinumerosi jäsenmaksupalautusta varten. Jos jäsenmaksustasi on jäljellä yli 10 euroa, voimme pyynnöstäsi palauttaa sen.​​​​​​​

Vain työttömyyskassan jäsenenä voit kerätä työssäoloehtoa. Jos eroat kassasta, etkä kuukauden kuluessa liity takaisin meille tai toiseen työttömyyskassaan, menetät keräämäsi työssäoloehdon.

Jäsenyys meillä ei estä jäsenyyttä ammattiliitossa. Jos siis olet liittymässä ammattiliittoon, ei sinun sen vuoksi tarvitse erota meiltä.

Erottaminen

Voimme erottaa sinut jäsenyydestä, jos

  • et maksa jäsenmaksua eräpäivään mennessä,
  • olet jäseneksi liittyessäsi antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja,
  • olet vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut jonkin ansiopäivärahan saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan,
  • kieltäydyt noudattamasta työttömyyskassan sääntöjä tai työttömyyskassan hallituksen antamia ohjeita,
  • olet toiminut päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta.

YTK työttömyyskassan hallitus on valtuuttanut kassan toimitusjohtajan tekemään päätökset jäsenen erottamisesta. Ennen erottamista kuulemme jäsentä.

Annamme erottamisesta päätöksen. Jäsenyydestä erottamiseen voit hakea muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Tärkein velvollisuutesi jäsenenä on jäsenmaksun maksaminen. Jos jätät jäsenmaksun maksamatta, erotamme sinut jäsenyydestä takautuvasti siitä alkaen, josta jäsenmaksu on maksamatta.

Lähetämme maksamattomasta jäsenmaksusta maksumuistutuksen. Muistutus on samalla työttömyyskassalain tarkoittama kuuleminen, jossa kertaamme jäsenmaksun laiminlyönnin seuraamukset.

YTK Työttömyyskassa on palkansaajien työttömyyskassa. Jos siirryt yrittäjäksi, ilmoita yritystoiminnan alkamisesta meille. Voit säilyttää jäsenyytesi meillä korkeintaan puolentoista vuoden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien.

Suosittelemme kuitenkin, että siirryt yrittäjäkassaan heti, kun aloitat yritystoiminnan. Näin vakuutat yritystoimintasi työttömyyden varalle heti sen alkamisesta lukien. Jos jäät meidän jäseneksi, päätämme jäsenyytesi, kun olet toiminut päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta.


Jäsenen menehtyminen

Menehtyneen henkilön omaisille jää usein surun lisäksi monia maallisia asioita hoidettavaksi. Kokosimme tähän neuvoja, miten hoitaa työttömyysturvaan liittyvät asiat loppuun.

Toimi näin

  • Sovi kuolinpesän kanssa, kuka hoitaa asioita työttömyyskassan suuntaan
  • Ilmoita menehtymisestä meille. Päätämme jäsenyyden ja voimme samalla tarkistaa, onko asioita kesken
  • Voit olla huoletta. Me neuvomme, jos esimerkiksi päivärahaa voi vielä hakea tai jos takaisinperintä- tai muutoksenhakuasioita on kesken

Jäsenyyden päättäminen ja jäsenmaksuasiat

Päivitämme vuosittain jäsentemme osoitetietoja. Tässä yhteydessä saamme väestörekisterin kautta tiedon jäsenen kuolemasta, jolloin voimme poistaa jäsenyyden, emmekä enää lähetä jäsenmaksua.

On kuitenkin mahdollista, että tieto jäsenen kuolemasta saavuttaa meidät vasta jäsenmaksulaskun lähettämisen jälkeen. Omaisena voit olla meihin yhteydessä ja ilmoittaa asiasta, jolloin teemme tarvittavat muutokset jäsenmaksulaskuun. 

Jäsenmaksun maksamisella voi olla vaikutusta keskeneräisiin ansiopäiväraha-asioihin. Me tarkastamme asian ja neuvomme, miten pitää toimia, jos keskeneräisiä asioita on. 

Kesken jääneet ansiopäiväraha-asiat

Hakijalla voi olla oikeus ansiopäivärahaan kuolinpäiväänsä asti. Kuolinpesä voi vainajan nimissä hakea ansiopäivärahaa kuolemaa edeltävältä ajalta.

On mahdollista, että joudumme perimään liikaa maksettua etuutta takaisin henkilön jo kuoltua. Myös muutoksenhakuasia on voinut jäädä kesken. Kun muutoksenhakuasia ratkeaa, voi seurauksena olla lisäysmaksua tai takaisinperintää. Näissä asioissa me olemme yhteydessä.

Kuka voi hoitaa vainajan ansiopäiväraha-asioita?

Henkilön kuoltua puhevaltaa käyttävät yleensä kuolinpesän osakkaat. Lain mukaan kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentin saajat sekä aviopuoliso. Avopuoliso ei ole kuolinpesän osakas, ellei hän ole samalla yleistestamentin saaja.

Pesän osakas voi käyttää puhevaltaa työttömyysturva-asiassa ja hän voi siis hakea työttömyyspäivärahaa ja esimerkiksi valittaa kassan päätöksestä. Kun olet näissä asioissa meihin yhteydessä, meidän tulee varmistua siitä, että kuolinpesän nimissä toimiva henkilö myös on pesän osakas. Vältämme kuitenkin tarpeetonta byrokratiaa.

Kuolinpesän asioidenhoitoa varten voit tarvittaessa hakea perukirjan osakastietojen vahvistusta Digi- ja väestötietovirastosta. Perukirjan osakastietojen vahvistamisella voidaan näyttää osakasasema. Perillisasema voidaan selvittää myös esimerkiksi väestörekisteritiedoista, virkatodistuksilla tai muulla luotettavalla sukuselvityksellä.

Etuudet voimme maksaa vain pesän tai vainajan nimissä olevalle tilille.

Jos tuomioistuin on määrännyt kuolinpesään pesänselvittäjän, hän käyttää puhevaltaa lain perusteella. Pesänselvittäjällä on siten asemansa perusteella oikeus hakea kuolinpesän puolesta ansiopäivärahaa tai esimerkiksi valittaa antamastamme päätöksestä. Pesänselvittäjä voi osoittaa valtuutuksensa tuomioistuimen päätöksellä. Vaikka kuolinpesä on pesänselvittäjän hallussa, etuus voidaan myös tässä tapauksessa maksaa ainoastaan kuolinpesän tai vainajan nimissä olevalle tilille.