Hyppää sisältöön

Ilmoittaudu työnhakijaksi!

Yleisin syy, miksi emme voi maksaa ansiopäivärahaa, on, että hakija ei ole muistanut ilmoittautua työnhakijaksi. Muista siis ensimmäiseksi ilmoittautua työnhakijaksi.

Jos olet unohtanut ilmoittautua työnhakijaksi, et kokonaan menetä oikeutta ansiopäivärahaan. Sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan ajalta, jolta työnhakusi ei ole ollut voimassa.

Voit ilmoittautua työnhakijaksi jo ennen kuin työttömyys tai lomautus alkaa. Työnhaku kannattaakin aloittaa jo hyvissä ajoin. Parhaassa tapauksessa uusi työ löytyy jo ennen kuin työttömyys alkaa.

Ilmoittautuminen työnhakijaksi onnistuu TE-palveluiden sähköisessä asioinnissa. Pääset sinne Työmarkkinatorin kautta.

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Voimme maksaa ansiopäivärahaa vasta työnhakijaksi ilmoittautumisesta alkaen. Jos unohdat ilmoittautua työnhakijaksi, menetät ansiopäivärahan ajalta, jolta työnhakusi ei ole ollut voimassa.

Pidä työnhaku voimassa koko työttömyyden tai lomautuksen ajan. Noudata työvoimaviranomaisen antamia ohjeita.

Tee ensimmäinen ansiopäivärahahakemus

Kun työttömyyttä tai lomautusta on kestänyt kaksi viikkoa, voit lähettää meille ensimmäisen hakemuksen. Jos työttömyys- tai lomautusaika on tätä lyhyempi, voit lähettää meille hakemuksen heti, kun työttömyys tai lomautus päättyy.

Kätevin tapa tehdä hakemus on tehdä se sähköisessä palvelussamme OmaYTK:ssa. Päivärahaa haetaan aina takautuvasti, joten et voi lähettää hakemusta etukäteen ennen hakujakson päättymistä.

Päivärahahakemus tehdään aina kirjallisesti. Sen tarkempaa määrämuotoa hakemukselle ei ole määritelty. Tarvitsemme kuitenkin paljon erilaista tietoa, jotta voimme arvioida, onko sinulla oikeus ansiopäivärahaan ja jotta voimme laskea, kuinka suuri ansiopäiväraha sinulle kuuluu. Siksi sinun kannattaa käyttää sähköistä OmaYTK -palveluamme. Se kysyy tarvittavat tiedot ja auttaa sinua hakemuksen täyttämisessä.

Jos olet aiemmin hakenut ansiopäivärahaa ja lyhyen työllistymisen jälkeen haet uudestaan päivärahaa, et välttämättä voi tehdä uutta ensimmäistä hakemusta. Tee silloin jatkohakemus.

Tee jatkohakemus

Jos työttömyys tai lomautus jatkuu, tee uusi ansiopäivärahahakemus eli tässä kohtaa jatkohakemus. Myös sen tekeminen onnistuu OmaYTK:ssa. Valitse sopiva vaihtoehto ja OmaYTK antaa sinulle oikea hakemuksen sekä ehdottaa hakemukselle alku- ja loppupäivät.

Kun työttömyys tai lomautus jatkuu, et voi enää tehdä ensimmäistä hakemusta. Tämä voi tulla vastaan, jos olet työllistynyt joksikin aikaa ja palaat uudelleen hakijaksi. Jos aiemmasta ensihakemuksesta on vähemmän kuin 6,5 kuukautta, voit OmaYTK:ssa tehdä vain jatkohakemuksen.

Hakujakso

Maksamme ansiopäivärahan aina jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että haet ansiopäivärahaa takautuvasti eli hakemuksessa on mennyttä aikaa neljä viikkoa tai kuukausi.

Ensimmäinen hakujakso voi olla lyhyempi. Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää meille jo ennen kuin neljä viikkoa tai kuukausi on kulunut. Ei ole olemassa lakisääteistä rajaa sille, milloin voit ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen tarkalleen ottaen lähettää. Vakiintunut käytäntö on kaksi viikkoa.

Kaksi viikkoa on hyvä aika, koska ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika on tyypillisesti hieman pidempi. Kun laitat ensimmäisen hakemuksen jo kahden viikon jälkeen, saat normaalissa tilanteessa ensimmäisen päivärahan noin kuukauden kuluttua työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta. Tämä usein vastaa palkanmaksun rytmiä.

Kaksi viikkoa on käytännöllinen myös siitä syystä, että ansiopäivärahakauden alkuun tulee omavastuuaika, jonka ajalta emme muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta voi maksaa. Jos siis lähettäisit ensimmäisen hakemuksen heti ensimmäisen työttömyyspäivän jälkeen, ei omavastuuaika olisi vielä kulunut. Silloin saisit ensimmäiseen hakemukseesi kielteisen päätöksen omavastuuajan vuoksi.

Kun käsittelemme ensimmäistä hakemustasi, pyydämme sinulta usein lisähakua. Eli siinä kohtaa voit hakea päiviltä, jotka ovat jääneet hakemuksen jättämisen ja hakemuksen käsittelyn välille.

Kun teet jatkohakemusta, OmaYTK ehdottaa hakemukselle alku- ja loppupäivät. Noudata ehdotusta. Aina kun muutat hakujaksoa, hakemus menee käsin käsiteltäväksi, jolloin käsittelyaika on pidempi.

Esimerkkejä hakujaksoista

Ensihakemus kokonaan työttömänä tai lomautettuna

Sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi 1.1. Voit laittaa ensimmäisen hakemuksen 14.1. 

Ensihakemus osittain lomautettuna

Sinut lomautetaan 1.1. alkaen siten, että joka viikko on yksi lomautuspäivä ja neljä työpäivää. Voit laittaa ensimmäisen hakemuksen 14.1.eli kahden viikon kuluttua, vaikka lomautuspäiviä olisi siihen mennessä ollut vain kaksi.

Ensihakemus lyhyt työttömyys tai lomautus

Sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi 1.1. Työt jatkuvat 10.1. alkaen.  Koska työt jatkuvat ennen kahden viikon kulumista, voit laittaa ensimmäisen hakemuksen jo viimeisenä työttömyyspäivänä 9.1. 

Teet osa-aikatyötä ja sinut lomautetaan

Teet osa-aikatyötä ja saat meiltä soviteltua ansiopäivärahaa. Sinut lomautetaan. Jatka päivärahan hakemista samassa rytmissä, mitä olet tähänkin asti hakenut.

Jatkohakemus kokonaan työttömänä tai lomautettuna

Sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi 1.3. Voit laittaa ensimmäisen hakemuksen 14.3. Kun käsittelemme hakemustasi pyydämme sinulta jatkohakemuksen 31.3. saakka. Lomautus tai työttömyys jatkuu tämän jälkeen koko huhtikuun. Voit lähettää jatkohakemuksen huhtikuulta aikaisintaan huhtikuun viimeisenä päivänä.

Viimeinen ansiopäivärahahakemus

Onneksi olkoon! Vaikka työttömät hetket ovat normaali osa työuraa, tuntuu työllistyminen ja työttömyyden päättyminen aina hyvältä.

Kun työttömyys tai lomautus päättyy, ilmoita siitä meille viimeisessä hakemuksessasi.

Voit lähettää hakemuksen jo viimeisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi. Sinun ei siis tarvitse odottaa kuukauden tai neljän viikon hakujaksosi päättymistä. Voit samalla myös päättää työnhakusi TE-palveluissa.

Jos työllistyt osa-aikaisesti tai enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön, jatka ansiopäivärahan hakemista. Ilmoita hakemuksen päiväkohtaisessa erittelyssä tekemäsi työtunnit ja hae tulorekisteristä palkkatiedot hakemukselle.

Työttömyys voi päättyä myös esimerkiksi eläköitymiseen, vanhempainvapaaseen, opiskeluun tai varusmiespalveluun. Ilmoita olosuhteiden muutoksessa viimeisessä hakemuksessa. Me huolehdimme, ettei ansiopäivärahan osalta tilanteeseesi jää avoimia asioita.

Työsuhde päättyy lomautuksen aikana

Jos lomautuksesi päättyy työsuhteen irtisanomiseen, ilmoita siitä ansiopäivärahahakemuksessa. Ilmoita asiasta myös työvoimaviranomaiselle. Jatka normaalin hakurytmin mukaisesti ansiopäivärahan hakemista työttömänä.

Jos sinulla on työsuhteen päättyessä oikeus irtisanomisajan palkkaan, emme voi samalta ajalta maksaa ansiopäivärahaa. Ratkaisevaa on oikeus irtisanomisajan palkkaan, ei se, onko sinulle maksettu irtisanomisajan palkkaa vai ei. 

Ilmoita ansiopäivärahahakemuksessa erikseen, jos irtisanoudut itse. Ilmoita asiasta myös työvoimaviranomaiselle. He tutkivat, onko sinulla ollut pätevä syy irtisanoutua. Jos ei ole ollut, voi seurauksena olla korvaukseton määräaika. Jos lomautus on kestänyt yli 200 päivää, ei irtisanoutumisella vakiintuneen käytännön mukaan ole seurauksia työttömyysturvassa. Tämä on kuitenkin työvoimaviranomaisen arvioitavissa, joten tarkista asia työvoimaviranomaisen kanssa ennen irtisanoutumista.

Työsopimuslain mukaan voit päättää pitkittyneen lomautuksen menettämättä oikeutta irtisanomisajan palkkaan. Näissä tapauksissa säilytät siis oikeuden irtisanomisajan palkkaan. Ajalta, jolta sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaan, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Toimi näin

  1. Ilmoita irtisanomisesta tai irtisanoutumisesta työvoimaviranomaiselle. Jos sinulta pyydetään tarkempi selvitys, vastaa siihen viivytyksettä.
  2. Ilmoita ansiopäivärahahakemuksessa, että työsuhteesi on päättynyt irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen.
  3. Liitä ansiopäivärahahakemukseen irtisanomisilmoitus.