Hyppää sisältöön

Kuinka paljon liikkuvuusavustusta voi saada?

Liikkuvuusavustus vastaa suuruudeltaan korottamatonta peruspäivärahaa. Avustuksen suuruus on siten 37,21 € päivässä.

Ilman korotuksia voit enimmillään saada liikkuvuusavustusta ennen veroja noin 800 euroa kuukaudessa kahden kuukauden ajan.

Pidätämme liikkuvuusavustuksesta veron samalla ennakonpidätysprosentilla kuin ansiopäivärahastasi.

Korotukset liikkuvuusavustukseen

Jos sinulla on huollettavanasi alaikäisiä lapsia, voimme maksaa liikkuvuusavustukseen lapsikorotusta. Lapsikorotus yhdestä lapsesta on 5,84 €, kahdesta lapsesta yhteensä 8,57 € ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 11,05 € päivässä.

Jos työpaikka sijaitsee tai työhön liittyvä koulutus järjestetään yli 200 kilometrin etäisyydellä aiemmasta asuinpaikastasi, voimme maksaa liikkuvuusavustukseen myös korotusosaa, joka on 5,29 € päivässä.


Liikkuvuusavustuksen enimmäiskesto

Liikkuvuusavustuksen enimmäiskesto riippuu työsuhteen kestosta. Avustusjakso on

  • 30 kalenteripäivää, jos työsuhteen kesto on vähintään 2 kk
  • 45 kalenteripäivää, jos työsuhteen kesto on vähintään 3 kk
  • 60 kalenteripäivää, jos työsuhteen kesto on vähintään 4 kk

Kalenteripäiviä ovat kaikki viikonpäivät maanantaista sunnuntaihin.

Jos haet liikkuvuusavustusta koulutukseen, joka liittyy työhön, avustuksen kesto määräytyy koulutusta seuraavan työsuhteen pituuden perusteella. 

Maksupäivien määrä on eri kuin avustusjakson pituus

Voimme maksaa liikkuvuusavustusta enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Liikkuvuusavustuksen enimmäisaika kuitenkin kuluu jokaiselta kalenteripäivältä. Maksupäiviä on siten vähemmän kuin kalenteripäiviä. Esimerkiksi 30 kalenteripäivän avustusjaksolla on kuukaudesta riippuen 20 – 22 maksupäivää.

Osa-aikaisen työn perusteella voimme maksaa liikkuvuusavustusta vain niiltä päiviltä, jolloin olet ollut töissä. Avustuksen enimmäiskesto kuluu tässäkin jokaiselta kalenteripäivältä.

Esimerkki 1

Olemme myöntäneet sinulle liikkuvuusavustuksen uuteen kokoaikatyöhön 30 kalenteripäivän ajalle 1.1.-30.1.2024.

Voimme maksaa jaksolla liikkuvuusavustusta 22 päivältä.

Esimerkki 2

Olemme myöntäneet sinulle liikkuvuusavustuksen uuteen osa-aikatyöhön 30 päivän ajalle 1.1.-30.1.2024.

Työskentelet kaksi päivää viikossa. Työpäivät ovat maanantai ja tiistai.

Voimme maksaa jaksolla liikkuvuusavustusta 10 päivältä.