Hyppää sisältöön

Yhteishakuvelvollisuus tarkoittaa, että jos olet alle 25-vuotias, eikä sinulla ole koulutusta, sinun pitää hakea kevään yhteishaussa vähintään kahta opiskelupaikkaa. Jos et hae opiskelupaikkoja, emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa työttömyyden perusteella.

Sinulla voi olla mahdollisuus korvata opiskelupaikan hakeminen muilla toimilla, jos olet sopinut siitä työllistymissuunnitelmassasi työvoimaviranomaisen kanssa.

Jos menetät oikeuden ansiopäivärahaan, voit hakea sitä uudelleen, kun olet suorittanut tutkintoon johtavan koulutuksen tai olet osallistunut työllistymistä edistävään palveluun vähintään 21 kalenteriviikon ajan. Oikeuden menetys ei estä meitä maksamasata sinulle päivärahaa, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun.


Yhteishakuvelvollisuuden valvominen, seuraamusten asettaminen ja poistaminen sekä aiheeseen liittyvä neuvonta on työvoimaviranomaisen vastuulla. Voit olla yhteydessä TE-palveluihin, jos sinulla on asiassa kysyttävää.


Yhteis­haku­velvollisuus ja ansio­päiväraha

Jos olet koulutusta vailla oleva nuori, eli alle 25-vuotias, etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, sinun pitää hakea syyslukukaudella alkavia opintoja koskevassa haussa vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet sinä täytät. Opinnot voivat olla tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta tai lukio-opintoja, jos sinulla on vain peruskoulu suoritettuna. Et voi täyttää koulutukseen hakeutumisvelvollisuutta hakeutumalla työvoimakoulutukseen.

Jos olet koulutusta vaille oleva nuori, sinulla ei ole syyslukukauden alkamisesta (1.9.) lukien oikeutta työttömyysetuuteen, jos olet ilman pätevää syytä

 • jättänyt hakematta opiskelupaikkaa edellä mainitulla tavalla
 • omalla menettelylläsi aiheuttanut, ettet tule valituksi opiskelupaikkaan
 • muulla tavalla kieltäytynyt opiskelupaikasta (esim. jättänyt aloittamatta tai jättänyt kesken)

Yhteishakuvelvollisuuden korvaaminen

Voit työvoimaviranomaisen kanssa sopia opiskelupaikan hakemista korvaavista toimista, jos syynä on

 • terveydentila
 • oppimisvaikeudet
 • kielitaito
 • erityinen suuntautuminen tiettyihin opintoihin, tai
 • muu edellä mainittuihin verrattava seikka

Asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittaminen ei voi olla opiskelupaikan hakemista korvaava toimi, ellei siihen ole erityistä syytä.

Jos olet sopinut työvoimaviranomaisen kanssa poikkeuksesta opiskelupaikan hakemiseen ja ilman pätevää syytä laiminlyöt sopimuksen, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen laiminlyönnistä lukien.

Pätevä syy jättää hakematta opiskelupaikkaa tai keskeyttää opinnot

Sinulla on pätevä syy jättää hakematta opiskelupaikkaa tai keskeyttää opinnot, jos syynä on

 • terveydentila
 • oppimisvaikeudet
 • kielitaito, tai
 • muu edellä mainittuihin verrattava seikka

Opintojen keskeyttämisen osalta edellytetään lisäksi, ettei opintoja ole ollut mahdollista järjestää terveydentila, oppimisvaikeudet ja kielitaito huomioon ottaen.

Työttömyysetuusoikeuden palautuminen

Jos olet menettänyt oikeutesi työttömyysetuuteen yhteishakuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, sinulla on jälleen oikeus työttömyyden perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen, jos

 • olet suorittanut tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen; tai
 • olet ollut vähintään 21 kalenteriviikon ajan työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa

Vaikka olisit menettänyt oikeutesi työttömyysetuuteen yhteishakuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, se ei estä ansiopäivärahan maksamista työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.