Hyppää sisältöön

Meille on tärkeää, että saat ansiopäivärahasi nopeasti. Yhden hakemuksen käsittely käykin meiltä käden käänteessä ja käsittelyaika on lyhyt.

Pidämme kuitenkin samanaikaisesti huolta yli puolen miljoonan palkansaajan työttömyysturvasta, joten hakemuksia voi joskus olla kerralla paljonkin käsiteltävänä. Esimerkiksi kuun vaihteessa tulee kerralla paljon hakemuksia. Silloin käsittelyaika tyypillisesti pitenee, koska hakemusten käsittely on osin käsityötä.

Kaikki hakemukset eivät myöskään ole samanlaisia. Esimerkiksi ensimmäinen hakemus on aina laajempi kuin kokonaan työttömän jatkohakemus. Silloin myös käsittelyaika on pidempi.

Käsittelyaikaan vaikuttaa myös se, onko meillä kaikki tarvittavat tiedot. Monesti näin on, mutta joskus joudumme odottamaan esimerkiksi työvoimaviranomaisen antamia lausuntoja tai palkkatietoja työnantajalta.

Sivuiltamme löydät ennusteen ajankohtaisista käsittelyajoista.


Ensimmäinen päivärahahakemus

Ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittelyaika on pidempi kuin jatkohakemusten käsittelyaika. Ensihakemuksen yhteydessä tarkistamme kaikki maksamisen edellytykset ja esteet sekä laskemme päivärahasi määrän.

Normaalisti teet jatkohakemuksen kuukauden tai neljän viikon välein. Ensimmäisen hakemuksen voit kuitenkin laittaa jo kahden viikon jälkeen siitä, kun jäit työttömäksi. Vaikka ensimmäisen hakemuksen käsittelyssä voi kestää kauemmin, sen voi lähettää aikaisemmin, jolloin päivärahojen maksurytmi pysyy pidemmästä käsittelyajasta huolimatta säännöllisenä.

Jatkohakemus, jossa ei ole liitteitä eikä muutoksia

Jos olet kokonaan työtön tai lomautettu tai edelleen aiemmin ilmoittamassasi koulutuksessa, eikä jatkohakemuksessa ole mitään muutoksia edelliseen hakemukseen, on ansiopäiväraha tililläsi 2 pankkipäivän kuluttua hakemuksen saapumisesta.

Tällaisten automaattisesti käsiteltävän jatkohakemuksen tulee saapua meille ennen klo 23.40, jotta se ehtii maksuun siten, että se on tililläsi kahden pankkipäivän päästä hakemuksen jättöpäivästä.

Vaikka hakemuksella ei ole sinun tekemiä muutoksia, on mahdollista, että olemme esimerkiksi saaneet työvoimaviranomaiselta uuden lausunnon. Tällaiset seikat pysäyttävät hakemuksen automaatissa ja hakemus siirtyy käsin käsiteltäväksi.

Jatkohakemus, jossa on liitteitä tai muutoksia

Jos hakemus sisältää liitteitä tai tilanteeseesi on tullut muutoksia edellisen hakemuksen jälkeen, hakemus ei pääse maksuun automaatin kautta. Tällöin se menee jonoon, josta hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemus, kun olet tehnyt osa-aikatyötä

Jos olet saanut tuloa osa-aikatyöstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, voit hakea soviteltua päivärahaa.

Nämä hakemukset käsitellään käsin, mutta olemme erityisesti panostaneet näihin, koska meidän mielestämme ansioturva ei koskaan saisi olla este työn vastaanottamiselle.

Pankkipäivä

Pankkipäivä on päivä, jona pankki on avoinna ja se voi osaltaan välittää maksutapahtuman.

Jos pankki ei ole erikseen toisin ilmoittanut, pankkipäiviä Suomessa ovat pääsääntöisesti kaikki arkipäivät maanantaista perjantaihin. Pyhäpäivät eivät yleensä ole pankkipäiviä.

Jos me lähetämme sinulle maksun keskiviikkona, on rahat tililläsi perjantaina. Jos lähetämme sinulle maksun torstaina, on rahat tililläsi maanantaina.

Jos me lähetämme sinulle maksun keskiviikkona, mutta perjantai on arkipyhä, ovat rahat tililläsi vasta maanantaina.

Poikkeukselliset pankkipäivät liittyvät arkipyhiin. Näitä tyypillisimmin sattuu joulun tienoille, pääsiäiseen, vappuun ja juhannukseen. Yleensä tiedotamme poikkeuksellisista pankkipäivistä erikseen.

Mikä on muutos päivärahahakemuksessa?

Jos hakemuksessa on aiempaan verrattuna muutoksia, käsittelemme hakemuksen käsin. Käsittelyaika on silloin pidempi. Älä kuitenkaan jätä ilmoittamatta muutoksia, koska etuudenhakijalla on laissa säädetty velvollisuus ilmoittaa etuusoikeuteen vaikuttavista muutoksista. Täytä hakemus siis aina huolellisesti.

Tyypillinen muutos on esimerkiksi osa-aikatyön aloittaminen, mikä näkyy hakemuksella, kun ilmoitat työtunteja tai ansiotuloja. Erilaiset liitteet ja esimerkiksi palkanmaksupäivä vievät hakemuksen käsin käsiteltäväksi.

Myös hakujakson muuttaminen on muutos, joka pysäyttää automaatin työn. Älä siis muuta hakujaksoa, ellemme sitä sinulta erikseen pyydä.

Automaatti pysähtyy myös silloin, jos saamme hakemuksen ajalle tiedon muita etuuksia koskevista päätöksistä tai uusia lausuntoja työvoimaviranomaiselta.