Hyppää sisältöön

Työvoimakoulutus on TE-palveluiden hankkimaa koulutusta, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa ja työnantajien kanssa.

Työvoimakoulutus voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintotavoitteista, tutkinnon osia, jatko- tai täydennyskoulutusta, yrittäjyyskoulutusta tai kotoutumiskoulutusta. Työvoimakoulutus voi olla myös aikuisten perusopetusta, korkeakoulututkintoon johtavia opintoja tai erilaisia työssä tarvittavia kortin ja luvan, kuten hygieniapassin, työturvallisuuskortin, taksiautoilijan ammatinharjoittamisluvan tai ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista.

Opiskelijaksi valinta

Vaikka me maksamme sinulle ansiopäivärahaa työvoimakoulutuksen ajalta, meillä ei ole osaa opiskelijavalinnoissa. Opiskelijoiden valinta on työvoimaviranomaisen tehtävä.

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä tai henkilöitä, joiden työt ovat loppumassa. Voit myös tulla valituksi, vaikka olisit työssä tai yrittäjä, jos koulutuksen todetaan edistävän työllistymistäsi nykyisessä työssäsi tai tukevan alan vaihtoa. Työvoimakoulutukset ovat aikuiskoulutusta, joten alle 20-vuotiaat pääsevät niihin harvoin.

Opiskelijat valitsee valintaryhmä, johon kuuluu TE-palveluiden asiantuntijoita ja koulutuksen järjestäjän edustaja. Silloin kun työnantaja on mukana koulutuksen suunnittelussa ja rahoittamisessa, osallistuu valintoihin myös työnantajan edustaja.

Valinta tehdään hakemusten, haastattelujen ja mahdollisten soveltuvuuskokeiden perusteella. Koulutuksen alussa voi olla myös kartoitusjakso, jonka jälkeen vain osa opiskelijoista jatkaa opiskelua.

Jos työvoimakoulutus kiinnostaa sinua, ota yhteyttä TE-palveluihin. Pidä mielessä seuraavat asiat:

  • Työvoimaviranomaisen täytyy todeta, että sinulla on koulutustarve.
  • Opiskelijoiksi valitaan henkilöitä, jotka soveltuvat koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan työhön. Soveltuvuus määritellään kyseisen ammattialan tai ammatin edellyttämien taitojen, ominaisuuksien ja terveydellisten vaatimusten perusteella.
  • Kiinnostuksesi ja motivaatiosi opiskeluun ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeitä, joten muista kertoa niistä, kun haet työvoimakoulusta.
  • Valinnassa arvioidaan myös aikaisempaa koulutustasi ja työkokemustasi sekä sitä, millainen vaikutus koulutuksella on työllistymiseesi.
  • Osa koulutuksista on suunniteltu etukäteen rajatuille kohderyhmille, kuten pitkään työttömänä olleille, maahanmuuttajille tai tietylle ikäryhmälle, joten kaikkiin koulutuksiin sinulla ei välttämättä ole mahdollisuutta tulla valituksi, jos et kuulu näihin ryhmiin.

Työvoima­koulutus ja ansiopäiväraha

Työvoimakoulutus on työllistymistä edistävä palvelu. Sen ajalta voimme maksaa sinulle sitä ansiopäivärahaa, mitä saisit työttömänäkin. Jos koulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassasi, on sinulla mahdollisuus saada ansiopäiväraha korotettuna.

Lisäksi meillä on mahdollisuus maksaa sinulle kulukorvausta, joka on 9 € päivässä. Voimme maksaa kulukorvauksen korotettuna, jos osallistut työvoimakoulutukseen työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Silloin kulukorvaus on 18 € päivässä.

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika kuluu myös työvoimakoulutuksen ajalta normaalisti, joten ansiopäiväraha voi loppua jo ennen opintoihin myönnettyä tukiaikaa.

Jos sinut valitaan työvoimakoulutukseen, tulee sinun osallistua opetukseen ja edetä opinnoissa koulutus- tai opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Jos opinnot eivät etene, voi työvoimaviranomainen tehdä päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä.

Kun osallistut työvoimakoulutukseen, voimme poikkeuksellisesti maksaa sinulle ansiopäivärahaa, vaikka maksamisen muuten estäisi korvaukseton määräaika tai omavastuuaika. Myöskään yhteishakuvelvollisuuden laiminlyöminen ei estä päivärahan maksamista työvoimakoulutukseen osallistumisen ajalta.