Hyppää sisältöön

Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa vasta sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana yhteensä seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Tämä on omavastuuaika.

Omavastuuaika on enintään kerran yhtä ansiopäivärahan enimmäisaikaa kohti. Poikkeuksena tilanteet, joissa omavastuuaika ei kulu kokonaan kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Silloin sinulla voi olla useampi omavastuuaika vuoden kuluessa.

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan ole, jos päivärahakauden enimmäisaikasi alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on jo asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.


Omavastuuaika on muuttunut

Omavastuuaika on lakimuutoksella pidentynyt 7 päivään 1.1.2024 lukien. Lakimuutos vaikuttaa omavastuuaikaan, joka alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen. Omavastuuaika on lakimuutoksen myötä seitsemää täyttä työpäivää vastaava aika. Ennen lakimuutosta omavastuuaika oli vastaavalla tavalla viisi.


Omavastuuajan kuluminen

Omavastuuajan pituus on seitsemän täyttä työpäivää vastaava aika ja sitä voi kulua enintään viisi päivää kalenteriviikossa. 

Omavastuupäiviä kuluttaa jokainen päivä, jolta sinulla olisi oikeus täyteen ansiopäivärahaan tai jolta saat ansiopäivärahaa työllistymistä edistävään palveluun osallistumalla.

Jos työskentelet osa-aikaisesti, laskemme seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan siten, että vähennämme alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesta enimmäistyöajasta tekemäsi työtunnit. Näin laskien saamme selville työttömyysaikasi. Kun työttömyysaikasi vastaa seitsemää täyttä työpäivää, on omavastuuaikasi kulunut ja voimme alkaa maksaa sinulle ansiopäivärahaa. 

Kun työskentelet osa-aikaisesti ja me maksamme sinulle soviteltua ansiopäivärahaa, tarkistamme työaikaan liittyvät rajoitukset siten, että huomioimme työajan silloin, kun työaikaa vastaava palkka tosiasiallisesti maksetaan. Omavastuuaika on poikkeus tästä. Omavastuuajan kulumisen laskemme aina työn tosiasiallisen tekemisen ajankohdan mukaan riippumatta siitä, milloin työaikaa vastaava palkka maksetaan sinulle.

Omavastuuaikaa eivät kuluta päivät, joina

  • et ole työtön
  • työnhakusi ei ole voimassa
  • työllistyt yritystoiminnassa yhdenjaksoisesti enintään kaksi viikkoa
  • sinulla on karenssi
  • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan
  • sinulla ei ole oikeutta soviteltuun ansiopäivärahaan työaikarajojen ylittymisen vuoksi

Kahdeksan viikkoa

Omavastuuajan pitää kulua kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jos olet kokonaan työtön tai lomautettu, tällä ei ole käytännön merkitystä, koska omavastuuaika pääsääntöisesti kuluu yhden tai kahden kalenteriviikon aikana.

Jos työskentelet osa-aikaisesti tai sinut on lomautettu osittain, on mahdollista, että omavastuuaikasi ei ehdi kulua kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Tämäkin on harvinaista ja edellyttää, että lomautusaika on hyvin vähäinen.