Hyppää sisältöön

Liikkuvuusavustus on tarkoitettu tukemaan työllistymistä. San avulla sinulla on parempi mahdollisuus hakea ja vastaanottaa työ myös kauempaa.

Liikkuvuusavustukseen liittyvät rajoitukset on helppo ymmärtää tätä taustaa vasten. Et voi käyttää liikkuvuusavustusta, jos kyseessä ei ole työllistyminen uuteen työhön tai jos työmatkan kestoon liittyvät edellytykset eivät tosiasiassa täyty.

Liikkuvuusavustus myös osittain seurailee oikeutta työttömyysetuuteen. Ansiopäivärahan maksamisen esteet voivat siis estää myös liikkuvuusavustuksen maksamisen.

Yleiset rajoitukset

Voimme maksaa liikkuvuusavustusta samanaikaisesti vain yhden työsuhteen ja siihen liittyvän koulutuksen perusteella.

Voimme maksaa liikkuvuusavustusta osa-aikatyön ajalta vain niiltä päiviltä, joina olet tosiasiallisesti käynyt töissä.

Emme voi maksaa liikkuvuusavustusta niiltä päiviltä, joina työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn taikka henkilöstä itsestään johtuvan syyn vuoksi.

Liikkuvuusavustuksen edellytys on, että olet oikeutettu työttömyysetuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että emme voi myöntää sinulle liikkuvuusavustusta, jos vaihdat suoraan työstä toiseen. Välissä pitää olla vähintään yksi päivä työttömänä työnhakijana siten, että olet oikeutettu työttömyysetuuteen.

Osa-aikatyössä ja alle kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä voit olla oikeutettu työttömyysetuuteen. Näissä tilanteissa voit siis saada liikkuvuusavustusta, vaikka vaihtaisit suoraan työstä toiseen.

Vain uuteen työsuhteeseen

Voimme myöntää liikkuvuusavustusta vain uuteen alkavaan työsuhteeseen. Emme siis voi myöntää liikkuvuusavustusta, jos esimerkiksi palaat kokoaikaiselta lomautukselta töihin sinut lomauttaneelle työnantajalle. 

Vain kerran per työsuhde

Jos olet jo kerran hakenut johonkin työsuhteeseen liikkuvuusavustusta ja avustus on maksettu, emme voi maksaa avustusta toistamiseen samaan työsuhteeseen.

Emme myöskään voi myöntää sinulle useita liikkuvuusavustuskausia, jos sinulla on välittömästi toisiaan seuraavia määräaikaisuuksia samalla työnantajalla samoin ehdoin. Eli tällaisessa tilanteessa et voi saada uutta avustuskautta uuden työsopimuksen perusteella. Tällaiset välittömästi toisiaan seuraavat työsopimukset samalla työnantajalla katsotaan yhdeksi työsuhteeksi.

Myöntökauden sisällä huomioitavaa

Emme voi maksaa myönnettyä avustusta päiviltä, joilla työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi.

Sama pätee myös palkattomaan sairauslomaan. Sen ajalta emme voi maksaa liikkuvuusavustusta. 

Tällaiset lomautus- ja sairauspäivät lasketaan kuitenkin liikkuvuusavustuksen enimmäiskestoon.


Työmatka ei toteudu

Työ voi joskus olla luonteeltaan sellaista, ettei työmatka-aika tosiasiallisesti täytä matkan kestolle asetettuja kriteerejä. Vaikka työnantajan toimipisteelle olisi matkaa riittävästi liikkuvuusavustuksen myöntämiseksi, emme voi myöntää liikkuvuusavustusta, jos käyt toimipisteellä esimerkiksi etätyön vuoksi vain harvoin. Jos esimerkiksi kokoaikatyössä käyt säännöllisesti työnantajan toimipisteellä vain kaksi kertaa viikossa, ei keskimääräistä työmatka-aikaa koskeva edellytys täyty.

Vain kolme kuukautta takautuvasti

Voit hakea liikkuvuusavustusta enintään 3 kk takautuvasti. Jos sinulla on alkanut työsuhde tai työhön liittyvä koulutus, johon tarvitset liikkuvuuden tukea, voit siis hakea siihen liikkuvuusavustusta kolmen kuukauden kuluessa työn tai siihen liittyvän koulutuksen alkamisesta. Hakemus kannattaa kuitenkin tehdä heti työn alkaessa, niin se ei sitten pääse unohtumaan.

Maksamme liikkuvuusavustusta enintään työsuhteen päättymiseen tai työhön liittyvän koulutuksen keskeyttämiseen asti.