Hyppää sisältöön

TE-palvelut on yleisnimitys työvoimaviranomaiselle. Jos aiot hakea ansiopäivärahaa, pitää sinun ilmoittautua työnhakijaksi TE-palveluihin.

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi, työvoimaviranomainen tarkistaa etuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset. Käytännössä kyse on siitä, oletko työtön, onko työnhakusi voimassa ja oletko toiminut työvoimaviranomaisen edellyttämällä tavalla.

Jos toimit työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla, voi työvoimaviranomainen asettaa seuraamuksia, jotka estävät meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa.

TE-palvelut auttavat sinua työnhaussa ja järjestävät työllistymistä edistäviä palveluja.


Etuuden saamisen työvoimapoliittisten edellytysten sekä työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn valvonta, seuraamusten asettaminen ja poistaminen sekä aiheeseen liittyvä neuvonta on työvoimaviranomaisen vastuulla. Voit olla yhteydessä TE-palveluihin, jos sinulla on näissä asioissa tarkempaa kysyttävää.


Kuka on työtön?

Työttömyysturvalain mukaan olet työtön, jos et ole työsuhteessa.

Olet työtön, jos et työllisty yhdenjaksoisesti päätoimisesti yli kahta viikkoa yrittäjänä tai omassa työssä. Jos olet aloittanut yritystoiminnan tai oman työn työttömänä ollessasi, olet toiminnan aloittamisesta neljän kuukauden ajan työtön, vaikka työllistyisit toiminnassa päätoimisesti.

Olet työtön myös, jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Olet työtön myös, jos työnteon ja palkanmaksun keskeytymisen syy on lomautukseen rinnastettava syy.

Myös itse hakemallasi työvapaalla olet työtön, jos olet vastaanottanut vapaan ajaksi kokoaikatyön, jonka oli tarkoitus kestää vähintään haetun vapaan päättymiseen asti ja tämä työ päättyy tai sinut lomautetaan siitä. Lisäksi edellytetään, että työn päättyminen tai lomautus ei ole sinun syytäsi ja että työvapaan keskeyttäminen ei ole mahdollista sinusta riippumattomista syistä.

Vapaaehtoistyö

Työttömänä sinulla on oikeus ansiopäivärahaan myös siltä ajalta, jona palkatta osallistut tavanomaiseen yleishyödylliseen vapaaehtoistyöhön tai tavanomaiseen talkootyöhön. Voit siis osallistua palkattomaan järjestötoimintaan tai talkoisiin ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahaasi.

Sen sijaan jos palkatta työskentelet yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.