Skip to content

Förskottsbetalning

Vi kan också betala dig ett förskott på din inkomstrelaterade dagpenning. Ett förskott betyder dock inte att vi kan betala i förskott.

Du ansöker alltid retroaktivt om dagpenning, men i vissa situationer kan vi betala utan beslut. Ett förskott innebär att vi betalar innan ett beslut fattas.

Vi kan betala ett förskott utan beslut när

  • det är uppenbart att du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning, men vissa uppgifter saknas fortfarande och att vänta på de nödvändiga uppgifterna skulle leda till en oskälig fördröjning av utbetalningen av förmånen, eller om
  • vår utbetalning av förmåner är överbelastad av någon oförutsebar anledning och den tid det tar att behandla ansökningarna överskrider den lagstadgade 30-dagarsgränsen.

Det totala förskottsbeloppet kan betalas för högst två månader.

Vid behov kan du begära en förskottsbetalning. Det finns vissa villkor och begränsningar för användningen av förskott, så det är inte säkert att vi kan använda ett förskott trots din begäran.

Om vi beviljar dig ett förskott innan ett beslut har fattats, ser vi till att ärendet avslutas så att du får ett beslut om din inkomstrelaterade dagpenning på det sätt som lagen förutsätter. Om vi kan använda ett förskott, betalar vi dig i regel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen. I praktiken innebär det att vi i samband med beslutet också kan göra en tilläggsutbetalning och korrigera beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen till rätt belopp.