Skip to content

Hem Arbetslivsguide Studier Studier och medlemskap

Studier och medlemskap

Du kan bara ansluta dig till oss som löntagare. Studier utgör dock inte ett hinder för medlemskap. Så även om du studerar kan du ansluta dig till oss om du arbetar. När du en gång har blivit medlem behöver du inte säga upp ditt medlemskap även om du påbörjar eller fortsätter dina studier.

Medlemskap lönar sig

Det lönar sig att vara medlem hos oss. Om du blir arbetslös eller permitterad har du möjlighet att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning som stöd för studierna. På detta sätt kan du använda arbetslöshets- eller permitteringstiden också för studier.

Trots att studier inte är ett hinder för medlemskap, kan studier utgöra ett hinder för dig att få inkomstrelaterad dagpenning. Även om du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning på grund av att du studerar, lönar det sig ändå att hålla kvar ditt medlemskap hos oss. Som medlem bevarar du det arbetsvillkor som du redan har tjänat in och kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning efter avslutade studier, om du inte genast hittar ett lämpligt arbete.

När du håller kvar ditt medlemskap i kassan kan du samla in arbetsvillkoret genom att arbeta vid sidan av studierna. Det är mycket vanligt att man som studerande arbetar till exempel när man har lov från studierna. Förutsatt att ditt medlemskap hos oss är i kraft kan du med dessa arbeten samla ihop till arbetsvillkoret.

Så om du arbetar vid sidan av dina studier, lönar det sig därför för dig att ansluta dig till oss senast den första arbetsdagen. När du väl har anslutit dig utgör studier inte ett hinder för att behålla ditt medlemskap.

Studier och medlemsavgift

Vår medlemsavgift är densamma för alla och det är inte möjligt att få rabatter eller befrielse. Arbetslöshetskassan är en sammanslutning som bygger på ömsesidigt ansvar och vi finansierar våra förmåner med hjälp av medlemsavgifterna. Därför anser vi att det är viktigt att alla medlemmar deltar på lika villkor.

Om medlemsavgiften är för hög för din livssituation kan du be oss om längre betalningstid eller möjlighet att betala i rater. Dessa arrangemang kan göras flexibelt.