Skip to content

Hem Arbetslivsguide Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Ansökan om jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Lättast ansöker du om en jämkad inkomstrelaterad dagpenning via OmaYTK. Gör en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och lägg till dina arbeten i de dagliga uppgifterna.

Om du ansöker om dagpenning för första gången, gör ansökan först två veckor efter det att arbetet inletts. Om du redan får inkomstrelaterad dagpenning, fortsätt att ansöka i din normala rytm. Om du behöver ändra din ansökningsperiod kommer vi att ge dig råd när vi behandlar din ansökan.

Kom ihåg att göra ansökan senast inom tre månader från den dag från och med vilken du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning. Vänta inte på de nödvändiga bilagorna, eftersom de kan levereras senare.

Ange i ansökan vilka arbetstimmar du har arbetat. Vi behöver information om arbetstiden för att se över arbetstidsbegränsningen och uppfylla arbetsvillkoret.

När du har inkomster från deltidsarbete, meddela oss också detta. Du kan ansöka om inkomstuppgifterna i inkomstregistret. Vid behov kan du även foga en lönekalkyl till ansökan. Inkomsterna av deltidsarbete påverkar beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning under den ansökningsperiod då lönen betalas.

Exempel

Du arbetar deltid i april och ansöker om dagpenning. Lönen betalas först i maj.

När du i maj gör ansökan för april, ange arbetstimmarna för april i ansökan. Vi behöver information om dem för att kunna övervaka arbetsvillkoret och arbetstiden. Skicka in en ansökan. Eftersom det inte finns någon löneutbetalning i april behöver vi inga löneuppgifter i detta skede.

När du i juni lämnar in en ansökan från maj, bifoga en löneberäkning. Vi behöver det för att kunna beräkna lönens inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen.

För sidoföretagsverksamhet behöver du inte anmäla arbetstimmar. Gör i stället en kopia av den fastställda beskattningen som bilaga till ansökan. Om företagsverksamheten just har börjat eller om det finns väsentliga förändringar i den efter beskattningen, ska du i stället för beskattningsbeslutet lämna in någon annan utredning om företagets inkomster.

Om du arbetar via ett faktureringsföretag behöver du inte anmäla några arbetstimmar. Skicka oss en löneberäkning.

Nödvändiga bilagor

När du ansöker om dagpenning som ska jämkas första gången behöver vi ett arbetsavtal som bilaga till ansökan. I arbetsavtalet finns uppgifter till exempel om grunderna för lönen och arbetstiden. Vi behöver dessa uppgifter för att behandla ansökan.

Du kan söka behövliga löneuppgifter i inkomstregistret. Detta kommer att fungera samtidigt som du ansöker hos OmaYTK.

Inkomstregisteruppgifterna kanske inte räcker till eller kan innehålla fel. Kontrollera uppgifterna noggrant och vid behov bifoga ett löneintyg till ansökan.

Ange alla arbetstimmar du har gjort i ansökan. Även om den jämkade dagpenningen är avgiftsbestämd, behöver vi för komplettering av arbetsvillkorsregistret uppgifter om när du har utfört arbetet.