Skip to content

Hem Studier och medlemskap i arbetslöshetskassa

Studier och medlemskap i arbetslöshetskassa

Ämnen

  • Studier
  • Utkomstskydd

Ett medlemskap i YTK är också värt att behålla under studietiden. På så sätt behåller du ditt förtjänstskydd och säkrar din nästa vändning.

Som medlem i YTK har du möjlighet att stödja dina studier med inkomstrelaterad dagpenning. Här kan du läsa mer om dessa alternativ. Studierna kan också förhindra betalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Även om du inte är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning eftersom du är student, är det bra att behålla kassamedlemskapet. Med hjälp av den kan du behålla arbetsvillkoret du redan har samlat in och ansöka om inkomstrelaterad dagpenning efter avslutad utbildning, om du inte genast hittar ett lämpligt arbete. I ett sådant fall grundar sig rätten till inkomstrelaterad dagpenning på ett arbetsvillkor som samlats in före studierna. Det är möjligt att ansöka om arbetsvillkor upp till sju år före studierna.

När du behåller ditt kassamedlemskap kan du också med arbete under studierna samla in ett nytt arbetsvillkor. Det är mycket vanligt att studenter arbetar t.ex. på studielov. Dessa kan användas för att trygga förtjänsten genom att vara medlem i YTK.

Du kan ansluta dig till en arbetslöshetskassa endast när du arbetar. Om du arbetar vid sidan av studierna är det därför bra att du ansluter dig senast den första arbetsdagen. Dessutom utgör studierna inte något hinder för att behålla medlemskapet när man väl har anslutit sig.

Det finns inga undantag från YTK:s medlemsavgift. Medlemsavgifterna finansierar solidariskt de förmåner som kassan betalar ut och därmed är till exempel studier inte någon grund för befrielse från medlemsavgift. Om medlemsavgiften är för hög i förhållande till den egna livssituationen, kan vi be om betalningstid eller möjlighet att betala i poster. Sådana arrangemang kommer att lyckas på ett flexibelt sätt.

Så här gör du när du börjar studera

  1. Om du inte ansöker om dagpenning och påbörjar dina studier behöver du inte göra något i vår riktning. Håll ditt medlemskap giltigt genom att betala medlemsavgiften.
  2. Om du ansöker om dagpenning och inleder studier, kontakta AN-byrån innan du inleder studierna. De hjälper dig att ta reda på olika möjligheter att kombinera studier och arbetslöshetsförmån. Uppge i din ansökan att du har inlett dina studier.
  3. Om du studerar och inte är medlem i arbetslöshetskassan ska du ansluta dig till kassan på din första arbetsdag. På så sätt kan du arbeta deltid och sommarjobba för att uppfylla arbetsvillkoret och dra nytta av försörjningsstöd när du söker jobb så snart du har tagit examen.