Skip to content

Hem Gå med i kassan på din första dag på sommarjobbet

Gå med i kassan på din första dag på sommarjobbet

Ämnen

  • Medlemskap
  • Studier
  • Utkomstskydd
  • YTK

Sommarjobb samlar arbetsvillkor, vilket är en förutsättning för att få tillgång till inkomststöd. Nyutexaminerade och sommarjobbare bör få ordning på sitt medlemskap så snart som möjligt, eftersom en nyligen genomförd lagändring gör att intjänandet av arbetsvillkoret går långsammare.

Rätt till dagpenning har den som fyllt 18 år, är medlem i en arbetslöshetskassa och uppfyller villkoren för att få dagpenning, bland annat arbetsvillkoret. Den inkomstrelaterade dagpenningen är i genomsnitt ungefär dubbelt så stor som den grunddagpenning eller det arbetsmarknadsstöd som FPA betalar.

Man kan inte bli medlem i arbetslöshetskassan efter att man blivit arbetslös. Därför är det viktigt att vara förutseende och ansluta sig när man har ett lönearbete. Det lönar sig alltså att fundera på att ansluta sig till arbetslöshetskassan genast när man börjar sitt första sommar- eller deltidsjobb.

”Medlemskap i en arbetslöshetskassa är ett bra val för både nyutexaminerade och ungdomar eller studenter som ska börja sommarjobba. Genom att ansluta sig till en arbetslöshetskassa gör den unga ett rationellt val och får bättre trygghet under en eventuell arbetslöshetsperiod”, säger Auli Hänninen, verkställande direktör för YTK Arbetslöshetskassan.

Att ansluta sig i tid är viktigare än någonsin

En lagändring som träder i kraft i höst kommer att fördröja intjänandet av arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. Det är därför mer ändamålsenligt att ansluta sig till arbetslöshetskassan från och med den första arbetsdagen.

”Arbetsvillkoret förlängs till ett år hösten 2024, så det är viktigt att samla arbetsveckor i tid”, säger Auli Hänninen.

För sommar- eller deltidsarbete intjänas arbetsvillkoret på samma sätt som för annat lönearbete. En kort anställningsperiod är alltså ingen orsak att inte gå med i kassan. 

En checklista för en ungdom eller student som ska börja sommarjobba:

  • Sommar- och deltidsjobb räknas in i arbetsvillkoret på samma sätt som andra lönearbeten. 
  • Det lönar sig att gå med i arbetslöshetskassan så snart du börjar arbeta, eftersom du inte längre kan gå med i kassan när du blir arbetslös.
  • Du kan använda de arbetsvillkor som du har samlat på dig under studierna efter examen om du inte hittar ett jobb omedelbart.