Skip to content

Hem Riksdagen godkände graderingen

Riksdagen godkände graderingen

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Lagförändring
  • Utkomstskydd
  • YTK

Riksdagen har godkänt de återstående lagändringarna i arbetslöshetsförsäkringen som planeras för i år. Det senaste lagpaketet omfattar en gradering av den inkomstrelaterade dagpenningen, avskaffande av åldersrelaterade undantag och en förändring av lönesubventioneringen.

Gradering av inkomstrelaterad dagpenning

Från och med nästa höst kommer den inkomstrelaterade dagpenningen att graderas. Detta innebär att den inkomstrelaterade dagpenningen minskar i takt med att arbetslösheten blir längre. Graderingen sker på så sätt att den inkomstrelaterade dagpenningen minskar

  • till 80 % av den ursprungliga nivån efter 40 betalningsdagar, dvs. efter cirka två månader och
  • till 75% av det ursprungliga beloppet efter 170 betalningsdagar, dvs. efter åtta månader

Vi tillämpar graderingen efter att du uppfyller det nya euroiserade arbetsvillkoret och din maximala betalningsperiod börjar den 2.9.2024 eller senare.

Graderingen gäller även för den jämkade dagpenningen.

För det genomsnittliga dagpenningbeloppet innebär den första graderingen en minskning med cirka 350 euro per månad och den andra graderingen med ytterligare 85 euro, så den totala effekten efter den andra graderingen är i genomsnitt cirka 435 euro per månad.

Den exakta effekten av graderingen i euro beror på beloppet av din dagpenning och arbetslöshetens längd. Vi kommer också att lägga till information om graderingen i vår dagpenningskalkylator senare.

Du kan själv beräkna effekten av graderingen genom att multiplicera beloppet av din dagpenning med procentsatsen för graderingen. Den första graderingen är 80%, så du kan multiplicera ditt fulla belopp med 0,8. Den andra graderingen är 75%, så du kan multiplicera ditt fulla belopp med 0,75.

Den nedsatta dagpenningen är alltid minst lika stor som grunddagpenningen eller, för en person som deltar i sysselsättningsfrämjande service, lika stor som grunddagpenningen plus förhöjningen.

Åldersrelaterade undantag kommer att avskaffas

Den antagna ändringen innebär att åldersbaserade undantag i arbetslöshetsersättningen tas bort.

Efter lagändringen

  • Personer som fyllt 57 år omfattas inte längre av sysselsättningsskyldigheten
  • dagpenningsnivån för en person som fyllt 58 år är inte längre skyddad vid lågavlönat arbete och arbetslöshet, utan dagpenningsnivån räknas om
  • personer som fyllt 60 år kan inte längre uppfylla arbetsvillkoret inom den sysselsättningsfrämjande verksamhet.

Vi kommer att tillämpa ändringarna när du kan räkna arbetsvillkoret enligt den nya eurostandardiserade modellen för perioden från september 2024 och framåt

Sysselsättningsskyldigheten kan uppkomma senast den 1.9.2024.

Lönesubventionerat arbete samlar inte längre ihop arbetsvillkoret

I och med den antagna lagändringen kommer lönesubventionerat arbete inte längre att räknas in i arbetsvillkoret.

Lönesubventionerat arbete räknas inte längre in i arbetsvillkoret om det subventionerade arbetet påbörjas 2.9.2024 eller senare. Enligt övergångsbestämmelsen är arbetsvillkoret för lönesubventionerat arbete 6 månader om det subventionerade arbetet påbörjas senast 1.9.2024.

I undantagsfall kan lönesubventionerat arbete fortsätta att räknas in i arbetsvillkoret när lönesubvention betalas ut för att anställa en person med nedsatt arbetsfömåga. Undantaget är dock ganska strikt, eftersom arbetsvillkoret i en sådan situation inte kommer att uppfyllas förrän efter 10 månaders lönesubvention. Även då räknas arbetsvillkoret endast för 75 procent av arbetstiden.

Även om lönesubventionerat arbete inte längre kommer att beaktas i arbetsvillkoret, kommer lönesubvention fortfarande att förlänga referensperioden, dvs. den period för vilken vi kan räkna arbete mot arbetsvillkoret.