Hyppää sisältöön

Etusivu Eduskunta hyväk­syi porras­tamisen

Eduskunta hyväk­syi porras­tamisen

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lakimuutos
  • Työttömyys
  • YTK

Eduskunta on hyväksynyt loput tälle vuodelle suunnitelluista työttömyysturvan lakimuutoksista. Viimeisimmässä lakipaketissa hyväksyttiin ansiopäivärahan porrastaminen, ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen sekä muutos palkkatukeen.

Ansiopäivärahan porrastaminen

Ensi syksystä alkaen ansiopäivärahan määrä porrastetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahasi määrä laskee työttömyyden pitkittyessä. Porrastus tapahtuu siten, että ansiopäiväraha laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä 40 maksupäivän eli noin kahden kuukauden jälkeen ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 170 maksupäivän eli kahdeksan kuukauden jälkeen

Sovellamme porrastusta sen jälkeen, kun täytät uuden euroistetun työssäoloehdon ja enimmäismaksuaikasi alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Porrastus koskee myös soviteltua ansiopäivärahaa.

Keskimääräisellä ansiopäivärahalla ensimmäinen porrastus vähentää ansiopäivärahaa noin 350 euroa kuukaudessa ja toinen porrastus vielä noin 85 euroa lisää, jolloin kokonaisvaikutus toisen porrastuksen jälkeen on keskimäärin noin 435 euroa kuukaudessa.

Porrastuksen tarkka euromääräinen vaikutus riippuu ansiopäivärahasi määrästä ja työttömyytesi kestosta. Lisäämme myöhemmin päivärahalaskuriimme tiedon myös porrastuksesta.

Voit itse laskea porrastuksen vaikutuksen kertomalla ansiopäivärahasi määrän porrastamisen prosenteilla. Ensimmäinen porrastus on 80 %, joten voit kertoa täyden ansiopäivärahasi määrän luvulla 0,8. Toinen porrastus on 75 %, joten voit kertoa täyden ansiopäivärahasi määrän luvulla 0,75.

Alennettu ansiopäiväraha on aina vähintään peruspäivärahan tai työllistymistä edistävään palveluun osallistuvan kohdalla peruspäivärahan ja korotusosan suuruinen.

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan

Hyväksytyn lakimuutoksen myötä työttömyysturvasta poistetaan ikään perustuvat poikkeukset.

Lakimuutoksen jälkeen

  • 57 vuotta täyttäneet eivät enää pääse työllistämisvelvoitteen piiriin
  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan tasoa ei enää suojata tilanteessa, jossa henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen
  • 60 vuotta täyttäneet eivät voi enää täyttää työssäoloehtoa työllistymissä edistävässä palvelussa.

Sovellamme muutoksia, kun työssäoloehtoosi voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Työllistämisvelvoite voi syntyä viimeistään 1.9.2024.

Palkkatuettu työ ei enää kerrytä työssäoloehtoa

Hyväksytyn lakimuutoksen myötä palkkatuettu työ ei enää jatkossa kerrytä työssäoloehtoa.

Palkkatukityö ei enää kerrytä työssäoloehtoa, jos palkkatuettu työ alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Siirtymäsäännöksen mukaan työssäoloehto palkkatukityössä on 6 kuukautta, jos palkkatukityö alkaa viimeistään 1.9.2024. 

Palkkatukityö voi jatkossakin poikkeuksellisesti kerryttää työssäoloehtoa silloin, kun palkkatukea maksetaan alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen. Poikkeus on kuitenkin melko tiukka, sillä työssäoloehto kertyy tällaisessa tilanteessa vasta sen jälkeen, kun palkkatukea on maksettu 10 kuukautta. Senkin jälkeen työssäoloehtoa kertyy vain 75 % osuudella työajasta.

Vaikka palkkatukityötä ei enää jatkossa huomioida työssäoloehdossa, palkkatuki kuitenkin pidentää tarkastelujaksoa eli ajanjaksoa, jolta voimme työtä ylipäätään huomioida työssäoloehtoon.