Skip to content

Hem Alterneringsledigheten avskaffas

Alterneringsledigheten avskaffas

Ämnen

  • Lagförändring
  • Utkomstskydd

Riksdagen har behandlat regeringens förslag om att avskaffa alterneringsledigheten. Alterneringsledigheten avskaffas från och med 1.8.2024. Samtidigt antogs också lagen om slopande av vuxenutbildningsstödet.

Alterneringsledighet har gjort det möjligt för dig att ta ut upp till sex månaders alterneringsledighet om din arbetsgivare har anställt en arbetslös person för att ersätta dig under samma period. Du får ingen lön under ledigheten, utan alterneringsersättning.

Den lagändring som nu antagits innebär att denna ledighet avskaffas från och med den 1.8.2024. Detta innebär att du fortfarande kan påbörja din alterneringsledighet 31.7.2024. Detta innebär att avtalet om alterneringsledighet ska lämnas in till arbets- och näringsbyrån och att arbetsavtalet för den som ersätter dig under alterneringsledigheten ska börja gälla senast 31.7.2024.

Alterneringsledighet som påbörjats före avskaffandet kan normalt fortsätta under hela den maximala perioden på 180 kalenderdagar.

Ingen ny alterneringsledighet får tas ut från och med den 1.8.2024.

Omkring 5 000 personer har tagit ut alterneringsledighet varje år. Under årens lopp har villkoren för alterneringsledighet skärpts, vilket har lett till att användningen av alterneringsledighet redan tidigare har minskat betydligt.