Skip to content

Hem Avskaffandet av barntillägget ökar utmaningarna för familjer

Avskaffandet av barntillägget ökar utmaningarna för familjer

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Lagförändring
  • Utkomstskydd

Avskaffandet av barntillägget har haft en betydande inverkan på inkomsterna för arbetslösa barnfamiljer. I april fick cirka 15 000 av YTK:s medlemmar i genomsnitt över 150 euro mindre i inkomstrelaterad dagpenning på grund av att barntillägget slopades.

Sedan april har lagen inneburit att inget barntillägg har betalats ut på dagpenningen. I mars betalade YTK:s arbetslöshetskassa fortfarande ut barntillägg till 15 316 personer, till ett sammanlagt belopp av 2,37 miljoner euro, eller i genomsnitt 154,7 euro per person.

Totalt betalade YTK:s arbetslöshetskassa ut dagpenning till 51 203 sökande i mars, vilket innebär att cirka 31% av de sökande fick barntillägg före lagändringen.

”I april fick cirka 15 800 av våra medlemmar i genomsnitt drygt 150 euro mindre i dagpenning på grund av att barntillägget avskaffades. Förändringen kommer därför att påverka ett stort antal familjedagpenningtagare”, säger Auli Hänninen, verkställande direktör för YTK:s arbetslöshetskassa.

Berör tiotusentals familjer

I mars var ca 38% av alla mottagare av inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning anslutna till YTK:s arbetslöshetskassa. Det innebär att cirka 42 000 personer i hela kassasystemet stod utan barntillägg i april.

Inklusive grundtrygghetsförmåner var det i april ca 102 000 personer som saknade barntillägg. Med denna takt kommer avskaffandet av barntillägget att minska de totala årliga bidragsutbetalningarna med cirka 189 miljoner euro, vilket motsvarar de årliga besparingar på 200 miljoner euro som uppskattas i regeringens förslag. I år blir besparingen ca 142 miljoner euro eftersom barntillägget betalades ut för 3 månader.

Rädsla för ekonomiska svårigheter

I mars frågade YTK Arbetslöshetskassan sina medlemmar i Medlemspuls undersökningen hur de förbereder sig för förändringar i arbetslöshetsförmånerna.

I svaren ansågs avskaffandet av barntillägget ha en direkt negativ inverkan på familjernas välbefinnande, och många betonade att detta beslut skulle ta pengar direkt från barnen.

Många ansåg också att det inte fanns något sätt att förbereda sig för avskaffandet av barntillägget och befarade att det skulle förvärra deras redan utmanande ekonomiska situation.

”Avskaffandet av barntillägget till inkomststödet är irriterande. I praktiken tas pengarna direkt från barnen”, sade en av dem som svarade på medlemsenkäten.

YTK Arbetslöshetskassan har förbundit sig att stödja sina medlemmar på alla sätt.
”Vi erbjuder fortlöpande rådgivning och kommer att börja utveckla tjänster för sysselsättningsstöd så snart lagen tillåter oss att göra det”, säger Auli Hänninen.