Hyppää sisältöön

Etusivu Lapsikorotusten poisto haastaa perheet

Lapsikorotusten poisto haastaa perheet

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lakimuutos
  • Työttömyys

Lapsikorotusten poisto on vaikuttanut merkittävästi perheellisten työttömien tuloihin. Huhtikuussa noin 15 000 YTK:n jäsentä sai keskimäärin yli 150 euroa vähemmän ansiopäivärahaa lapsikorotusten poiston vuoksi.

Huhtikuusta alkaen päivärahaan ei ole lakimuutoksen vuoksi maksettu enää lapsikorotusta. Vielä maaliskuussa YTK Työttömyyskassa maksoi lapsikorotuksia 15 316 henkilölle, yhteensä 2,37 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti keskimäärin 154,7 euroa per henkilö.

Yhteensä YTK Työttömyyskassa maksoi päivärahaa maaliskuussa 51 203 hakijalle, joten ennen lakimuutosta noin 31 % hakijoista sai lapsikorotusta.

”Huhtikuussa laskennallisesti noin 15 800 jäsentämme sai keskimäärin hieman yli 150 euroa vähemmän ansiopäivärahaa lapsikorotusten poiston vuoksi. Muutos vaikuttaa siis suureen joukkoon perheellisiä hakijoita”, YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen kertoo.

Koskee kymmeniä tuhansia perheitä

YTK Työttömyyskassan osuus ansiopäivärahan saajista oli maaliskuussa noin 38 %. Tämä tarkoittaa, että koko kassakentässä noin 42 000 henkilöä jäi huhtikuussa ilman lapsikorotusta.

Kun otetaan huomioon myös perusturvaetuudet, noin 102 000 henkilöä jäi huhtikuussa ilman lapsikorotusta. Tällä vauhdilla lapsikorotusten poisto vähentää vuositasolla maksettavia etuuksia yhteensä noin 189 miljoonalla eurolla, mikä vastaa hallituksen esityksessä arvioitua 200 miljoonan euron vuosittaista säästöä. Kuluvana vuonna säästöä kertyy noin 142 miljoonaa euroa, koska lapsikorotusta maksettiin 3 kuukauden ajan.

Pelkoa taloudellisesta ahdingosta

YTK Työttömyyskassa kysyi jäseniltään maaliskuun Jäsenpulssi-kyselyssä varautumisesta työttömyysturvan muutoksiin.

Lapsikorotuksen poistuminen nähtiin vastauksissa suoraan perheiden hyvinvointiin kohdistuvana negatiivisena vaikutuksena, ja monet korostivat, kuinka tämä päätös vie rahaa suoraan lapsilta.

Monet vastaajista myös kokivat, ettei lapsikorotuksen poistumiseen voi varautua millään tavalla, ja pelkäävät, että se heikentää heidän jo ennestään haastavaa taloudellista tilannettaan.

”Ansioturvan lapsikorotuksen poisto harmittaa. Käytännössä raha on suoraan lapsilta pois”, kertoi eräs jäsenkyselyn vastaaja.

YTK Työttömyyskassa on sitoutunut tukemaan jäseniään kaikin mahdollisin keinoin.
”Tarjoamme jatkuvasti neuvontaa ja alamme kehittää työllisyyttä tukevia palveluita heti, kun laki tämän sallii”, Auli Hänninen kertoo.