Skip to content

Hem Politiska strejker

Politiska strejker

Ämnen

  • Medlemskap
  • Utkomstskydd

Fackförbunden inom SAK har meddelat att de inleder politiska strejker från och med måndagen den 11 mars. De politiska strejkerna har utlysts för två veckor. Strejkerna kan också påverka ditt arbete.

Hur påverkar medlemskapet i YTK Arbets­löshets­kassan dig under en strejk? 

Medlemskap i YTK Arbetslöshetskassan har ingen effekt vid en eventuell strejk.

Vi är en oberoende arbetslöshetskassa som är öppen för alla.

Arbetslöshetskassornas roll är enligt lag begränsad till utbetalning av arbetslöshetsstöd och relaterade förmåner. Arbetslöshetskassorna är inte parter i stridsåtgärder eller kollektivavtalsförhandlingar.

Måste man delta i en strejk?

Det kan var och en bestämma själv. Det är inte obligatoriskt, men det är möjligt.

Om du är medlem i en fackförening och inte deltar i en strejk kan fackföreningen, beroende på sina regler, säga upp ditt medlemskap i fackföreningen. Medlemskap i en arbetslöshetskassa kan inte avslutas på denna grund.

Kan jag fortsätta att arbeta normalt trots strejken?

I allmänhet kan du fortsätta att arbeta som vanligt. Din arbetsgivare kommer att meddela dig om strejken kommer att påverka ditt arbete.

Betalar YTK Arbetslöshetskassa strejkbidrag?

Nej. Arbetslöshetskassorna ansvarar inte för att betala ut strejkbidrag. Om du är medlem i ett fackförbund, be där om strejkbidrag.

Kan jag få utkomststöd under en strejk?

Vi kan inte betala inkomstrelaterad dagpenning till dig under en strejk om du är arbetslös som en direkt följd av strejken. Om du är i strejk kan vi inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning.

Även om du inte är i strejk men strejken förhindrar ditt arbete, kan vi inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning om strejken syftar till att förändra ditt anställningsförhållande.

För tiden för strejken kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning endast om du blir indirekt arbetslös på grund av strejken och strejken inte har något samband med ditt anställningsförhållande. I dessa situationer kan din arbetsgivare vara skyldig att betala dig lön för högst sju dagar. Rätten till dagpenning kan börja först när arbetsgivarens skyldighet att betala lön har upphört.

Om du är förhindrad att arbeta på grund av en strejk som inte påverkar dina arbetsvillkor och du ansöker om arbetslöshetsförmån, kom ihåg att registrera dig som arbetssökande hos AN-tjänsterna senast den första dagen av strejken. Arbetsförmedlingen ger ett utlåtande, av vilket det framgår att du är förhindrad att arbeta på grund av arbetsgivarens strejk eller lockout. När vi behandlar din ansökan kommer vi att fatta beslut om huruvida det är fråga om en stridsåtgärd som inte påverkar arbetsförhållandena eller arbetsvillkoren.

Dessutom förutsätter utbetalningen alltid att alla allmänna villkor är uppfyllda och att det inte finns några andra hinder eller begränsningar. Kom ihåg att registrera dig som arbetssökande hos AN-tjänsterna och lämna in din ansökan i god tid.

Vad ska jag göra om jag känner mig pressad att strejka? 

Alla har rätt att delta eller inte delta i en strejk. Om du är medlem i ett fackförbund och inte deltar i strejken kan fackförbundet, beroende på sina regler, utesluta dig ur sitt medlemskap. Ditt medlemskap i arbetslöshetskassan påverkas inte och ditt medlemskap kan inte avslutas på denna grund.

Om du råkar ut för olämpligt språkbruk eller olämplig behandling, ta reda på om din arbetsgivare har en policy för hur sådana situationer ska hanteras. Du kan också rapportera olämpligt bemötande direkt till din närmaste chef och skyddsombudet eller kontakta hälso- och säkerhetsavdelningen.