Hyppää sisältöön

Etusivu Poliittiset lakot

Poliittiset lakot

Aiheet

  • Ansioturva
  • Jäsenyys

SAK:laiset ammattiliitot ovat ilmoittaneet aloittavansa poliittisia lakkoja maanantaina 11. maaliskuuta lähtien. Poliittisten lakkojen kestoksi on ilmoitettu kaksi viikkoa. Lakot voivat vaikuttaa myös sinun työntekoosi.

Miten jäsenyys YTK Työttö­myys­kassassa vaikuttaa lakossa?  

Jäsenyydellä YTK Työttömyyskassa ei ole vaikutusta lakossa.  

Olemme riippumaton ja kaikille avoin työttömyyskassa.

Työttömyyskassojen tehtävä on lailla rajattu ansioturvan ja siihen liittyvien korvausten maksamiseen. Työttömyyskassat eivät ole työtaisteluiden tai työehtoneuvotteluiden osapuolia. 

Onko lakkoon pakko osallistua?

Jokainen voi päättää osallistumisestaan itse. Lakkoon ei ole pakko osallistua, mutta mahdollista se on.  

Jos olet ammattiliiton jäsen, etkä osallistu lakkoon, voi liitto säännöistään riippuen päättää jäsenyytesi liitossa. Jäsenyyttä työttömyyskassassa ei tällä perusteella voida päättää. 

Voinko jatkaa työtäni normaalisti lakosta huolimatta?

Yleensä voit jatkaa työskentelyäsi tavalliseen tapaan. Työnantaja ilmoittaa, onko lakolla vaikutusta sinun työhösi. 

Maksaako YTK työttö­myys­kassa lakkoavustusta?  

Ei. Työttömyyskassojen tehtäviin ei kuulu lakkoavustusten maksaminen. Jos olet ammattiliiton jäsen, tiedustele lakkoavustusta sieltä. 

Voinko saada ansiopäivärahaa lakon ajalta?

Lakon ajalta emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos olet välittömästi lakon vuoksi joutunut työttömäksi. Jos olet lakossa, emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

Vaikka et olisi lakossa, mutta työntekosi lakon vuoksi estyy, emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos lakon tarkoituksena on aikaansaada muutoksia myös sinun työ- ja palkkasuhteeseen.

Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa lakon ajalta ainoastaan, jos olet jäänyt välillisesti lakon vuoksi työttömäksi ja lakolla ei ole yhteyttä sinun työ- ja palkkasuhteisiin. Näissä tilanteissa työnantajalla voi olla velvollisuus maksaa sinulle palkkaa enintään seitsemältä päivältä. Oikeus ansiopäivärahaan voi alkaa vasta, kun työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on päättynyt.

Jos työntekosi estyy sellaisen lakon takia, jolla ei ole vaikutusta sinun työoloihin ja haet ansiopäivärahaa, muista ilmoittautua työnhakijaksi TE-palveluihin viimeistään ensimmäisenä lakkopäivänä. Työvoimaviranomainen antaa lausunnon, jossa tulisi olla tieto siitä, että työnteko on estynyt lakon tai työnantajan asettaman työsulun johdosta. Kun käsittelemme hakemustasi, me teemme ratkaisun siitä, onko kysymyksessä työehtoihin tai -oloihin vaikutukseton työtaistelutoimenpide.

Maksaminen vaatii lisäksi aina, että kaikki yleiset edellytykset täyttyvät eikä muita esteitä tai rajoituksia ole. Muista ilmoittautua työnhakijaksi TE-palveluihin ja tee hakemus ajoissa.

Miten toimin, jos koen painostamista lakkoon liittyen?  

Jokaisella on oikeus osallistua tai olla osallistumatta lakkoon. Jos olet ammattiliiton jäsen, etkä osallistu lakkoon, voi liitto säännöistään riippuen erottaa sinut jäsenyydestään. Työttömyyskassan jäsenyyteen asialla ei ole vaikutusta, eikä kassan jäsenyyttä voida tämän perusteella päättää.  

Jos kohtaat epäasiallista kielenkäyttöä tai kohtelua, selvitä onko työnantajallasi toimintamalli siihen, miten tällaisessa tilanteessa tulee toimia. Voit ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta myös suoraan esimiehellesi ja työsuojeluvaltuutetulle tai ottaa yhteyttä työsuojeluun.