Skip to content

Hem Om du redan har betalat din medlemsavgift gäller inte det brev om uppsägning som skickats med posten dig!

Om du redan har betalat din medlemsavgift gäller inte det brev om uppsägning som skickats med posten dig!

Ämnen

  • Medlemskap

Försenad postning

I början av juni uteslöt vi våra medlemmar som inte hade betalat sin medlemsavgift.

Tisdagen den 4.6. fattade vi beslut om uteslutning och besluten skulle skickas med post samma dag. På grund av ett systemfel skickades dock inte uteslutningsbesluten ut som planerat. Vi rättade till felet och postade besluten tisdagen den 11.6.

På grund av det försenade utskicket kan du redan ha betalat din medlemsavgift och ditt medlemskap är i sin ordning, men du får ändå uteslutningsbeslutet med posten. Om du redan har betalat din medlemsavgift kan du ignorera beslutet.

Gör så här

  1. Om du redan har betalat din medlemsavgift kan du bortse från beslutet om uteslutning. Du behöver inte kontakta oss separat.
  2. Om du inte har betalat din medlemsavgift, betala den förfallna medlemsavgiften senast 18.7. Då fortsätter ditt medlemskap att gälla och ditt inkomstskydd avbryts inte. Även i detta fall behöver du inte kontakta oss separat.
  3. Om du vill kontrollera statusen för ditt medlemskap, logga in på OmaYTK. Där ser du aktuell information om din medlemsavgift.