Skip to content

Hem Historisk regeländring godkänd

Historisk regeländring godkänd

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Jobbsökande
  • Lagförändring
  • Medlemskap
  • Utkomstskydd
  • YTK

Den extra generalmötet för YTK Arbetslöshetskassan godkände en ändring av kassans stadgar för att göra det möjligt för den att stödja anställningen av sina medlemmar.

Ett regeringsförslag ligger för närvarande hos riksdagen som, om det genomförs, kommer att göra det möjligt för arbetslöshetskassorna att stödja sina medlemmars sysselsättning. Enligt gällande lag är arbetslöshetskassans roll att tillhandahålla inkomststöd och all annan verksamhet är uttryckligen förbjuden.

Vi har länge sett en möjlighet att stödja våra medlemmar på ett bredare sätt. Särskilt arbetslösa medlemmar har en naturlig koppling till oss, vilket skulle göra det enkelt att till exempel rikta jobbsökarhjälp till dem i början av deras arbetslöshet eller till och med tidigare. Sedan 2017 har vi aktivt fört fram budskapet att det skulle vara smart att involvera arbetslöshetskassorna i sysselsättningsstödet. Nu håller vår idé på att bli verklighet.

Regeländring

En arbetslöshetskassa ska i sina stadgar ange att den ska främja medlemmarnas sysselsättning. Beslut om ändring av stadgarna fattas på kassans förbundsmöte, där medlemmarna utövar sin rösträtt. Fredagen den 31.5.2024 godkände YTK Arbetslöshetskassans extra stämma en stadgeändring som innebär att möjligheten att stödja medlemmarnas sysselsättning läggs till kassans uppgifter.

De nya stadgarna kommer att granskas och godkännas av Finansinspektionen. Ändringen är också villkorad av framtida lagändringar. Stadgeändringen kommer att träda i kraft först när den relevanta lagen har godkänts av parlamentet.

Nya tjänster

Eftersom lagen ännu inte har trätt i kraft har vi inte kunnat utveckla nya tjänster direkt. Så snart lagen är antagen kommer vi att kunna börja utveckla nya tjänster med full kraft. Vår målsättning är att de första tjänsterna ska vara tillgängliga och användbara så snart som möjligt.