Skip to content

Hem Vår medlemsavgift kommer att vara 105 € år 2024

Vår medlemsavgift kommer att vara 105 € år 2024

Ämnen

  • Jäsenyys
  • YTK

YTK arbetslöshetskassas styrelse har föreslagit en medlemsavgift på 105 euro för nästa år och Finansinspektionen har godkänt förslaget. Medlemsavgiften betalas en gång per år och är avdragsgill i beskattningen.

Den viktigaste faktorn som påverkar storleken på avgiften till YTK arbetslöshetskassan är arbetslösheten bland dess medlemmar, eftersom vi måste avsätta mer pengar för de förmåner vi betalar ut när arbetslösheten ökar. Arbetslösheten förväntas öka och detta kommer att återspeglas i vår avgift.

För innevarande år hade vi bedömt arbetslösheten till cirka 7,5%. Fram till sommaren var denna uppskattning korrekt, men sedan dess har arbetslösheten börjat stiga i takt med lågkonjunkturen. Vårt antagande är att arbetslösheten nästa år kommer att stiga till ca 8% och att medlemsavgiften kommer att återspegla denna ökning.

Varje månad betalar YTK arbetslöshetskassan ut inkomststöd till cirka 40-50 000 av sina medlemmar. I år kommer det totala beloppet av förmåner som ska betalas ut att uppgå till cirka 683 miljoner euro. 

Den mest effektiva åtgärden

Som medlem i YTK arbetslöshetskassan kan du känna dig trygg även i en lågkonjunktur. Enligt en benchmarkingundersökning av kassaregister som genomförts av Finansinspektionen är vi det mest effektiva kassaregistret. Det betyder till exempel att vi kan betala dina förmåner till de lägsta kostnaderna. Om YTK inte arbetade så effektivt skulle våra medlemsavgifter behöva vara mycket högre.

Kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter och använda e-fakturering

Nästa års medlemsavgifter kommer att skickas ut i januari. För att vi ska kunna ta emot din betalning behöver vi dina aktuella kontaktuppgifter. Kom ihåg att kontrollera att de är uppdaterade! Du kan enkelt kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter på OmaYTK.

Vi rekommenderar också att du använder dig av e-fakturering om du inte redan har det. E-faktura är det enklaste sättet att se till att din räkning betalas i tid och att din inkomstförsäkring förblir giltig. Om du byter till e-faktura nu deltar du dessutom i en utlottning! Läs mer här.

Komplettera ditt medlemskap med de bästa förmånerna! ​​​​​​​

Som medlem i YTK arbetslöshetskassan kan du också ansluta dig till YTK Arbetsliv, som erbjuder tjänster såsom Juristkompis-tjänsten, försäkringar och många andra förmåner som underlättar arbetslivet. YTK Arbetsliv debiterar sin egen årliga medlemsavgift separat. Den är 24 euro för år 2024.

Kolla in YTK Arbetsliv!