Skip to content

Hem Resultat av undersökningen Medlemspuls: YTK-medlemmarnas röst hörs

Resultat av undersökningen Medlemspuls: YTK-medlemmarnas röst hörs

Ämnen

  • YTK

Ålder upplevs som det största hindret för sysselsättning

Undersökningen visade att ålder ses som det största hindret för anställning, särskilt bland personer i åldern 45 år och äldre. En stor majoritet av de svarande i åldern 55 år och äldre ansåg att åldern var ett hinder för att hitta ett jobb. Personer med högre utbildning upplever ålder som ett hinder i lika hög grad som personer med gymnasieutbildning. De som är yngre än 35 år upplever däremot inte sin ålder som något hinder för att hitta ett jobb.

Auli Hänninen, verkställande direktör för YTK Arbetslöshetskassan, kommenterar resultaten: ”Om 70-åringar måste föras in i arbetslivet, kan en 50-åring inte vara för gammal för att arbeta. Det är här attityderna måste förändras.”

Brist på utbildning och lämpligt arbete som utmaningar

Efter ålder var brist på utbildning det vanligaste hindret för anställning. En fjärdedel av de arbetslösa och deltidsarbetande som deltog i undersökningen ansåg att deras utbildning inte motsvarade arbetsgivarnas krav. Brist på lämpligt heltidsarbete angavs som ett hinder av 23% av de svarande, och otillräcklig lön av 17%.

Vissa ansåg också att arbetslösheten i sig gjorde det svårt att komma in på arbetsmarknaden igen, även om de hade rätt kompetens.

YTK vill hjälpa människor att hitta jobb och lyckas i arbetslivet

Samtidigt som resultaten från Medlemspulsen visar på oro och hinder är det också viktigt att lyfta fram ett hoppfullt perspektiv. Många av de svarande upplever att de klarar sig bra i arbetslivet och att deras ställning är trygg.

YTK kommer att fortsätta att arbeta för att stödja sina medlemmar och förbättra deras sysselsättningsmöjligheter. Arbetslöshetskassorna får allt större tillgång till anställningsstöd för sina medlemmar och YTK Arbetsliv erbjuder redan ett brett utbud av verktyg för att stödja jobbsökning och kompetensutveckling.

Vi vill än en gång tacka alla dem som svarade på enkäten. Er feedback kommer att hjälpa oss att förbättra våra tjänster och ha en positiv inverkan på utvecklingen av arbetsmarknaden.