Hyppää sisältöön

Etusivu Jäsenpulssi-kyselyn tulokset: YTK:n jäsenten ääni kuuluviin

Jäsenpulssi-kyselyn tulokset: YTK:n jäsenten ääni kuuluviin

Ikä koetaan suurimmaksi työllistymisen esteeksi

Kyselyssä kävi ilmi, että ikä nähdään suurimpana työllistymisen esteenä erityisesti yli 45-vuotiaiden keskuudessa. Yli 55-vuotiaista vastaajista ylivoimainen enemmistö koki ikänsä esteeksi työpaikan saamiselle. Korkeakoulutetut kokevat ikänsä yhtä suureksi esteeksi kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneet. Alle 35-vuotiaat eivät sen sijaan juurikaan koe ikänsä rajoittavan työllistymistään.

YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen kommentoi tuloksia: ”Jos 70-vuotiaat pitää saada työelämään, ei 50-vuotias voi mitenkään olla liian vanha töihin. Tässä onkin asenteiden tuuletuksen paikka.”

Koulutuksen ja sopivan työn puute haasteina

Iän jälkeen yleisimpänä esteenä työllistymiselle mainittiin oman koulutuksen puutteellisuus. Neljäsosa työttömistä ja osa-aikatyötä tekevistä vastaajista koki, että heidän koulutuksensa ei vastaa työnantajien vaatimuksia. Soveltuvan kokoaikatyön puutteen nimesi esteeksi 23 % ja liian pienen palkkatason 17 % vastaajista.

Jotkut vastaajat myös kokivat, että työttömyys itsessään vaikeuttaa uudelleen työllistymistä, vaikka osaaminen olisi kohdallaan.

YTK haluaa auttaa työllistymään ja onnistumaan työelämässä

Vaikka jäsenpulssin tulokset paljastavat huolia ja esteitä, on tärkeää korostaa myös toiveikasta näkökulmaa. Moni vastaaja koki, että työelämässä menee hyvin ja oma asema on turvattu.

YTK jatkaa työtään jäsentensä tukemiseksi ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Työttömyyskassat ovat pääsemässä tukemaan jäsentensä työllisyyttä ja YTK Työelämä tarjoaa jo nyt runsaasti työkaluja työnhaun tueksi ja oman osaamisen kehittämiseksi.

Kiitämme vielä kerran kaikkia kyselyyn vastanneita. Teidän palautteenne auttaa meitä kehittämään palveluitamme ja vaikuttamaan työmarkkinoiden kehitykseen positiivisesti.