Skip to content

Hem Eftersläpning av överklaganden

Eftersläpning av överklaganden

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Utkomstskydd

Den höga arbetslösheten och de omfattande uppsägningarna i början av året avspeglas nu i överklagandet. Vi behandlar alla överklaganden inom utsatt tid, även om handläggningstiden nu är något längre än vanligt

Vi får nu in fler överklaganden än tidigare. Handläggningstiden är längre än vanligt, men vi handlägger alla överklaganden inom 30 dagar efter överklagandetidens utgång

När du har lämnat in ett överklagande kan du vänta i lugn och ro.

Om vi kan korrigera beslutet på det sätt som du önskar, ger vi dig ett nytt beslut i ärendet och korrigerar avgifterna. Om vi inte kan rätta beslutet skickar vi ditt överklagande till besvärsnämnden för social trygghet. Samtidigt får du vårt utlåtande och om du vill kan du kommentera det eller lämna ytterligare information till besvärsnämnden.

Du behöver inte kontakta oss separat angående handläggningstiden för ditt överklagande.

Läs mer om överklaganden i vår informationsbank.