Skip to content

Hem Är mitt medlemskap i YTK fortfarande i kraft?

Är mitt medlemskap i YTK fortfarande i kraft?

Ämnen

  • Medlemskap
  • YTK

OmaYTK är det enklaste och snabbaste sättet att se om ditt medlemskap är i kraft.

  1. Logga in på OmaYTK. För att logga in behöver du dina nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  2. Kontrollera i OmaYTK att din medlemsavgift syns som betald. Om du är medlem i både YTK Arbetslöshetskassan och YTK Arbetsliv, visas statusen för din medlemsavgift separat för båda medlemskapen.
  3. Om din medlemsavgift är i ordning, är ditt medlemskap i kraft.
  4. Om din medlemsavgift är obetald, betala den omedelbart. Endast genom att betala din medlemsavgift kan du säkerställa att ditt medlemskap förblir i kraft. Om du just har betalat din medlemsavgift, tar det några bankdagar innan uppgifterna uppdateras i OmaYTK.

Enbart medlemskap i arbetslöshetskassan garanterar inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Se här vad som krävs för att få inkomstrelaterad dagpenning.