Skip to content

Hem Studier och medlemskap i en arbetslöshetskassa

Studier och medlemskap i en arbetslöshetskassa

Ämnen

  • Utkomstskydd

Det lönar sig att fortsätta vara medlem i YTK även medan man studerar. På så sätt bibehåller du ditt förtjänstskydd och tryggar dina följande steg.

Som medlem i YTK har du möjlighet att stöda dina studier med inkomstrelaterad dagpenning. Läs mer om saken här. Studier kan också hindra utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Även om du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning på grund av att du studerar, är det ändå bra att du behåller ditt medlemskap i kassan. Med hjälp av medlemskapet kan du behålla det arbetsvillkoret som du redan har samlat in och ansöka om inkomstrelaterad dagpenning efter studierna, om du inte genast hittar ett lämpligt arbete. I ett sådant fall grundar sig rätten till inkomstrelaterad dagpenning på arbetsvillkoret som du samlade in före studierna. Arbetsvillkoret kan ha samlats in under en tid som föregår upp till sju års studier.

När du fortsätter att vara medlem i kassan, kan du också ackumulera nytt arbetsvillkor om du arbetar vid sidan om dina studier. Det är mycket vanligt att studerande arbetar till exempel under sina ledigheter. Det arbetet går att tillgodogöra i förtjänstskyddet då du är medlem i YTK.

Det är endast möjligt att gå med i en arbetslöshetskassa medan man arbetar. Du kan med andra ord inte ansluta sig medan du studerar. Det här är inte till så stor nackdel, eftersom studierna inte ackumulerar arbetsvillkoret, varmed ett nytt medlemskap i en kassa inte skulle gagna dig. Om du däremot arbetar medan du studerar, bör du ansluta dig senast den första arbetsdagen. När du en gång har anslutit dig, är studierna inget hinder för att behålla medlemskapet.

Det går inte att bli befriad från YTK:s medlemsavgift. Medlemsavgifterna finansierar solidariskt de förmåner som kassan betalar ut och därmed är till exempel studier inte någon grund för befrielse från medlemsavgiften. Om medlemsavgiften är för hög i förhållande till den egna livssituationen, går det att be oss om betalningstid eller möjlighet att betala i delar. Sådana arrangemang är möjliga att utföra.

Gör såhär när du inleder dina studier

  • Om du inte ansöker om dagpenning och ska inleda dina studier behöver du inte kontakta kassan. Håll medlemskapet giltigt genom att betala medlemsavgiften.
  • Om du ansöker om dagpenning och ska inleda dina studier, ska du kontakta arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) innan du inleder studierna. Byrån hjälper dig att ta reda ut de olika alternativen för att passa ihop studierna och utkomstskyddet. Ange i ansökan att du har påbörjat dina studier.
  • Om du studerar och inte är medlem i en arbetslöshetskassa, ska du ansluta dig den första dagen som du arbetar. På så sätt kan du ackumulera ditt arbetsvillkor med deltidsarbete och sommarjobb och utnyttja förtjänstskyddet direkt efter examen när du söker arbete.