Skip to content

Hem Hur påverkas dagpenningen av att barntillägget och skyddsdelen slopas?

Hur påverkas dagpenningen av att barntillägget och skyddsdelen slopas?

Ämnen

  • Lagförändring
  • Utkomstskydd

Avskaffandet av barntillägget kommer att minska dagpenningen för familjer. Slopandet av skyddsdelen påverkar deltidsarbetande, men inte helt arbetslösa.

I regeringsprogrammet har man kommit överens om flera ändringar i arbetslöshetsskyddet. De kommande lagändringarna innebär att villkoren och stödnivån för dem som får utkomststöd skärps på många olika sätt. De ändringar som nämns i denna nyhet träder sannolikt i kraft den 1.1.2024.

Tidpunkten för ändringarna beror på regeringens och riksdagens åtgärder, så vi vet ännu inte med säkerhet när villkoren för utkomststödet kommer att ändras. Som en allmän regel kommer ändringarna endast att påverka förmåner som beviljas efter lagändringarna

Avskaffande av barntillägget sänker dagpenningen för familjer

Om du har ett underhållsberättigat barn under 18 år kommer du för närvarande att få dagpenning till ett högre belopp.

Höjningen är 7,01 euro för ett barn, 10,29 euro för två barn och 13,26 euro för tre eller fler barn per dag. Den totala höjningen för barn är därför för närvarande cirka 150-300 euro per månad. Denna höjning kommer att avskaffas helt om regeringsprogrammet genomförs.

I regeringsprogrammet anges att avskaffandet av barntillägget kommer att kompenseras på annat håll, men sänkningen av dagpenningen kommer att märkas omedelbart.

Avskaffande av skyddsdelen minskar dagpenningen för deltidsanställda

Om du har inkomster från deltidsarbete eller en sidoverksamhet kan du tjäna upp till 300 euro per månad utan att det påverkar dagpenningen. Därefter minskar den inkomstrelaterade dagpenningen med 50 cent för varje euro du tjänar. 

I enlighet med regeringsprogrammet avskaffas denna skyddsdel. Avskaffandet av detta skydd innebär att varje euro som betalas ut till dig kommer att minska din dagpenning med 50 cent. 

Avskaffandet av skyddsdelen påverkar dig bara om du har inkomster från deltidsarbete eller från en sidoverksamhet. I exemplet nedan minskar dagpenningen med 139,40 euro (889,20 euro till 749,80 euro) på grund av avdraget för skyddsdelen.

Exempel 1: Med skyddsdel

Lön från deltidsarbete 1300 €, full dagpenning 67,72 €, skyddsdel 300 €, ansökningsperioden har 20 ersättningsdagar 

Betald lön:                                                 1 300,00 € 
Skyddsdelen tas i beaktande:           1 300,00 € – 300,00 € = 1 000,00 € 
Dividerat med två:                                  1 000,00 € / 2 = 500,00 € 
Divideras med 21,5:                               500,00 € / 21,5 dagar = 23,26 €/dag 
Reduceras från det totala:                   67,72 €/dag – 23,26 €/dag = 44,46 €/dag

Jämkad dagpenning:                                                                            44,46 €/dag 
Jämkad dagpenning under ansökningsperioden:                  44,46 €/dag x 20 dagar = 889,20 € 

Exempel 2: Utan skyddsdel 

Betald lön:                                        1 300,00 € 
Dividerat med två:                         1 300,00 € / 2 = 650,00 € 
Divideras med 21,5:                      650,00 € / 21,5 dagar = 30,23 €/dag
Reduceras från det totala:          67,72 €/dag – 30,23 €/dag = 37,49 €/dag 

Jämkad dagpenning:                                                                              37,49 €/dag 
Jämkad dagpenning under ansökningsperioden:
                   37,49 €/dag x 20 dagar = 749,80 €