Hyppää sisältöön

Etusivu Kuinka lapsikorotusten ja suojaosan poistaminen vaikuttaisi päivärahaan?

Kuinka lapsikorotusten ja suojaosan poistaminen vaikuttaisi päivärahaan?

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lakimuutos

Lapsikorotusten poisto pienentää ansiopäivärahan määrää perheellisiltä. Suojaosan poisto puolestaan vaikuttaa osa-aikaista työtä tekeviin, mutta ei koske kokonaan työttömiä.

Hallitusohjelmassa on sovittu useista muutoksista työttömyysturvaan. Tulevat lakimuutokset tuovat monenlaisia kiristyksiä ansioturvan ehtoihin ja tuen tasoon. Tässä uutisessa mainitut muutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.4.2024.

Muutosten aikataulu riippuu hallituksen ja eduskunnan toiminnasta, joten vielä emme tiedä varmasti, milloin ansioturvan ehdot muuttuvat. Pääsääntöisesti muutokset vaikuttavat vasta lakimuutosten jälkeen myönnettyihin etuuksiin.

Lapsikorotusten poisto leikkaa päivärahaa perheellisiltä

Jos sinulla on huollettavanasi alle 18-vuotias lapsi, päiväraha maksetaan sinulle nykyisin korotettuna.

Vuonna 2024 korotus yhdestä lapsesta on 5,84 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 8,57 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 11,05 euroa päivää kohti. Yhteensä lapsikorotukset ovat kuukaudessa siten noin 125–240 euroa. Tämä korotus poistuu kokonaan, mikäli hallitusohjelman kirjaus toteutuu.

Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan lapsikorotuksen poisto kompensoidaan muualla, mutta ansiopäivärahassa leikkaus tuntuu heti. 

Suojaosan poisto pienentää osa-aikatyötä tekevien päivärahaa

Jos sinulla on tuloa osa-aikaisesta työstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, voit kuukaudessa ansaita korkeintaan 300 euroa ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahan määrään. Tämän jälkeen jokainen euro vähentää maksettavaa ansiopäivärahaa 50 sentillä. 

Hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti tästä suojaosasta luovutaan. Suojaosan poistaminen tarkoittaa sitä, että jokainen sinulle maksettu euro vähentää ansiopäivärahaa 50 sentillä. 

Suojaosan poisto vaikuttaa vain, jos sinulla on tuloa osa-aikaisesta työstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta. Alla olevan esimerkin tapauksessa suojaosan poistaminen pienentää ansiopäivärahaa 139,40 eurolla (889,20 €-749,80 €). 

Esimerkki 1: Suojaosalla 

Palkka osa-aikatyöstä 1300 €, täysi päiväraha 67,72 €, suojaosa 300 €, hakujaksolla 20 korvauspäivää 

Maksettu palkka:                       1 300,00 € 
Vähennetään suojaosa:           1 300,00 € – 300,00 € = 1 000,00 € 
Jaetaan kahdella:                       1 000,00 € / 2 = 500,00 € 
Jaetaan luvulla 21,5:                  500,00 € / 21,5 p = 23,26 €/p 
Vähennetään täydestä:           67,72 €/p – 23,26 €/p = 44,46 €/p 

Soviteltu päiväraha:                                               44,46 €/p 
Soviteltu päiväraha hakujaksolla:                   44,46 €/p x 20 p = 889,20 € 

Esimerkki 2: Ilman suojaosaa 

Maksettu palkka:                       1 300,00 € 
Jaetaan kahdella:                       1 300,00 € / 2 = 650,00 € 
Jaetaan luvulla 21,5:                  650,00 € / 21,5 p = 30,23 €/p 
Vähennetään täydestä:           67,72 €/p – 30,23 €/p = 37,49 €/p 

Soviteltu päiväraha:                                               37,49 €/p 
Soviteltu päiväraha hakujaksolla:                   37,49 €/p x 20 p = 749,80 €