Hyppää sisältöön

Etusivu Suojaosan poistuminen vähentänyt osa-aikatyötä tekevien määrää

Suojaosan poistuminen vähentänyt osa-aikatyötä tekevien määrää

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lakimuutos
  • Osa-aikatyö

Huhtikuussa voimaan astunut lakimuutos, joka poisti työttömyysetuuden suojaosan, on alkanut vaikuttaa. YTK Työttömyyskassan jäsenistössä osa-aikatyötä tekevien määrä on vähentynyt, mutta osa-aikatyössä tehtyjen töiden määrä on toisaalta lisääntynyt.

Huhtikuusta alkaen työttömyysetuuden hakija ei ole enää voinut hyödyntää suojaosaa. Suojaosa oli summa, jonka työtön saattoi ansaita ilman, että sillä oli vaikutusta työttömyysetuuden määrään.  

Suojaosan määrä kuukauden sovittelujaksolla oli 300 euroa. Työtön saattoi siis kuukauden aikana ansaita työllään 300 euroon saakka ilman, että se vaikutti työttömyysetuuden määrään. Huhtikuusta alkaen jokainen ansaittu euro on vähentänyt maksettavaa työttömyysetuutta 50 sentillä. 

”Suojaosan poistamisella hallitus tavoitteli osa-aikatyössä olevien siirtymistä kokoaikatyöhön. Suojaosan poistaminen on voinut vaikuttaa myös siten, että osa-aikatyön tekemistä on vähennetty, eli vaikkapa nollatuntisopimuksella on tehty vähemmän työtunteja”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Osa-aikatyötä tekevien määrä on vähentynyt

YTK Työttömyyskassan tilastojen mukaan osa-aikatyötä tekevien jäsenten päivärahahakemusten määrä on toukokuussa kääntynyt laskuun. Viime vuonna samoihin aikoihin osa-aikatyöhön liittyvät hakemusmäärät lähtivät nousuun.  

Vaikka työttömyys on kokonaisuudessaan viime vuotta korkeammalla, oli toukokuussa vähemmän osa-aikatyöhön liittyviä hakemuksia kuin viime vuonna.  

Havainnot viittaavat muutoksen, jossa osa-aikatyötä tekevien määrä on vähentynyt. Havaintoa ei kuitenkaan vielä voi suoraan yhdistää lakimuutokseen, sillä tilanne työmarkkinoilla on muutenkin muuttunut vuodentakaisesta.

Keskimäärin noin 8,5 prosentin vähennys päivärahaan

Maksettujen eurojen määrä yhtä hakemusta kohden on vähentynyt lähes 19 prosenttia huhtikuusta toukokuuhun. Lisäksi verrattuna edelliseen vuoteen, toukokuussa maksettiin soviteltua ansiopäivärahaa lähes 12 prosenttia vähemmän per hakemus. 

Suojaosan poistaminen itseässään vähentää maksettavaa etuutta keskimäärin noin 8,5 prosenttia. Kun maksetun sovitellun ansiopäivärahan määrä per hakemus on vähentynyt enemmän kuin suojaosan poiston vaikutus, vaikuttaa siltä, että ainakin osa osa-aikatyötätekevistä on ansainnut hieman aiempaa enemmän.  

”Yksi mahdollisuus on, että hakijat ovat pyrkineet kompensoimaan suojaosan poistumisen vaikutusta tekemällä enemmän töitä”, Auli Hänninen sanoo.  

Alustavien havaintojen pohjalta näyttää siltä, että suojaosan poiston yhteydessä osa-aikatyötätekevien määrä on vähentynyt samalla kun osa-aikatyössä tehtyjen töiden määrä on lisääntynyt.