Skip to content

Hem Auli Hänninen utnämndes till verkställande direktör för YTK

Auli Hänninen utnämndes till verkställande direktör för YTK

Auli Hänninen, verkställande direktör för Familjeföretagens förbund rf, tillträder som verkställande direktör för Allmänna arbetslöshetskassan (YTK) från och med den 1 december 2021. Hänninen är en återvändare eftersom hon arbetade som verkställande direktör på YTK även under åren 2008–2017.

Med över en halv miljon medlemmar är YTK Finlands överlägset största arbetslöshetskassa. Upp till var fjärde arbetstagare är medlem i YTK och YTK sköter ungefär en tredjedel av alla inkomstrelaterade ersättningar som betalas ut i Finland. Kassans 30-åriga tillväxt är ett exceptionellt fenomen även i större utsträckning bland aktörerna på arbetsmarknaden.

Mikko-Pekka Hanski, styrelseordförande i YTK, är nöjd över den nya verkställande direktörens omfattande erfarenhet. ”Sökandet efter en verkställande direktör väckte stort intresse och styrelsen är tacksam och inspirerad av alla diskussioner och möten. Internt utvecklas YTK kontinuerligt, de centrala systemen inom sektorn kräver förnyelse och under de närmaste åren kommer hela branschen att förändras. Mitt i den ständiga utvecklingen ville vi att verkställande direktören har en fördjupad kunskap om arbetslöshetskassornas verksamhet och att hen har en uppfattning om vad arbetslivet handlar om.”

Hanski påminner om att coronaåret testade systemet och visade att det behövs ytterligare utveckling. ”Det finns många åsikter om hur utkomstskyddet borde organiseras. Som den mest betydande arbetslöshetskassan är YTK:s uppgift att styra hela branschen mot arbetslivet i framtiden. Vi anser att Auli Hänninens betydande kompetens ger en möjlighet till detta.”

”Jag var imponerad av hur YTK klarade av det otroligt stora antalet ansökningar om dagpenning förra året. Coronatiden lyfte med rätta utvecklingen av utkomstskyddet ännu starkare in i den politiska debatten. Verkställarens röst har dock inte hörts tillräckligt i den här debatten. Jag vill aktivt delta i diskussionen och påverka utvecklingen av utkomstskyddssystemet”, tillägger Hänninen.

”Jag är mycket glad och nöjd över min tid på Familjeföretagens förbund rf. De senaste fyra åren har varit betydelsefulla. Arbetet har också en viktig länk till uppdraget i YTK, eftersom det handlar om arbetsplatser”, säger Hänninen.

Hänninen arbetar som verkställande direktör för Familjeföretagens förbund fram till slutet av november och börjar på YTK den 1 december 2021.

Snabbfakta: Auli Hänninen

Född i Jyväskylä 1967. Studerade juridik i Åbo och utexaminerades till vicehäradshövding 1993. Arbetade som verkställande direktör för YTK under åren 2008–2017, samt som chef för kundtjänsten och verksamhetschef 2003–2008. Familjen består av en make och två vuxna barn.