Skip to content

Hem Ger inkomstregistret dig huvudvärk? Läs våra experttips

Ger inkomstregistret dig huvudvärk? Läs våra experttips

Ämnen

  • Utkomstskydd

Inkomstregistret är ett praktiskt verktyg, men ibland kan det också innebära utmaningar för den som ansöker om dagpenning. Janica Nieminen, serviceutvecklare på YTK, ger tips om de vanligaste situationerna där användningen av registret kan vara förvirrande.

Vi får regelbundet feedback från våra kunder om att inkomstregistret upplevs som krångligt att använda när man ansöker om dagpenning. Janica Nieminen, vad är den vanligaste källan till förvirring vid användningen av inkomstregistret? 

”Den vanligaste förvirringen kring användningen av inkomstregistret, baserat på vår feedback, är en deltidsarbetande som ansöker om justerad dagpenning med en fortsättningsansökan.
När en sådan sökande klickar på knappen ”Hämta uppgifter ur inkomstregistret” i OmaYTK visas inte alltid löneuppgifterna för de arbeten som ingår i ansökningsperioden, utan löneuppgifterna för de arbeten som ingår i den föregående ansökan och som betalats under ansökningsperioden. Detta orsakar ofta förvirring och en känsla av att ha klickat på något fel.”  

Det finns dock ingen anledning att oroa sig.

”Det här är vad som borde hända. Ur inkomstregistret hämtas de lönebetalningsdagar som infaller under ansökningstiden, och eftersom deltidsanställda ofta får sin lön i efterhand, är det föregående månads lön som hämtas”, säger Janica Nieminen.   

I regel sker förmedlingen av dagpenning enligt principen pay-as-you-go, dvs. förmedlingen sker under den månad då lönen betalas ut.  

”Det är dock viktigt att arbetstimmarna fylls i för rätt dagar, eftersom uppföljningen av arbetsvillkoret görs enligt när arbetet utförts. När de betalda timmarna antecknas för rätt månad, uppfylls arbetstidsvillkoret korrekt. Detta är viktigt för fastställandet av dagpenningen.

När den nya dagpenningsberäkningen baserar sig på de rätta dagarna, kan dagpenningens belopp beräknas korrekt. Även självrisktiden blir korrekt fastställd när arbetstimmarna är korrekt deklarerade.”

Ofta tror man också att inkomstregistret innehåller alla möjliga löneuppgifter.  

”Semesterlönen syns vanligen inte skilt i inkomstregistret, utan den ingår i tidlönen. Timlöner och månadslöner rapporteras också som tidlöner. Dessutom är antalet s.k. pekkasdagar, dvs. lediga dagar för förkortad arbetstid, en uppgift som inte syns i inkomstregistret, även om den påverkar behandlingen av ansökan”, säger Janica Nieminen.    

Var och en kan kontrollera sina egna uppgifter i inkomstregistret genom att logga in på Tulorekisteri.fi och kontrollera sina egna uppgifter. Vanligtvis visar registret tidlön, semesterlön och semesterersättning.  

”Vi ser inte våra kunders lönespecifikationer i registret, utan inkomstuppgifterna från arbetsgivaren, som är mindre exakta. Vi ser inte heller någons dagliga arbetstimmar i registret.”

En del har också på basis av respons fått uppfattningen att inkomstregistret upprätthålls av YTK eller att arbetslöshetskassan skulle kunna korrigera felaktiga uppgifter i inkomstregistret. 

”Varken YTK eller någon annan arbetslöshetskassa administrerar inkomstregistret. Inkomstregistret är skatteförvaltningens tjänst, vars uppgifter lämnas av arbetsgivarna. Om uppgifter saknas eller är felaktiga i registret ska den sökande alltid kontakta arbetsgivaren så att felen kan korrigeras. Tyvärr har vi inte möjlighet att korrigera uppgifterna i inkomstregistret”, säger Janica Nieminen.  

Många oroar sig också för att skicka in en ansökan när de inte hittar alla uppgifter i inkomstregistret. 

”Det är alltid bra att skicka in ansökan i tid. Du kan skriva in tilläggsuppgifterna i ansökan om du tror att något saknas. Vår handläggare kommer då att kunna ta hänsyn till det. Att alla löneuppgifter saknas betyder inte att ansökan inte kan skickas”, säger Janica Nieminen.