Skip to content

Hem Säger OmaYTK att din arbetsansökan inte är i kraft? Gör så här!

Säger OmaYTK att din arbetsansökan inte är i kraft? Gör så här!

Ämnen

  • Utkomstskydd

Oj nej! Säger OmaYTK att arbetsansökan inte i kraft? Oroa dig inte – nu kan du enkelt ansöka om ett utlåtande för din ansökan!

Har du någonsin fått höra av OmaYTK att vi inte kan betala din dagpenning när du tycker att allt borde vara bra? Det kan vara så att din AN-utlåtande inte har kommit in. Om detta händer har du nu ett enkelt sätt att beställa det nödvändiga utlåtandet direkt från OmaYTK. Den nya funktionen lanserades den 22.8.2023.

Varför kommer utlåtandena inte alltid till OmaYTK?

Arbetsmarknadsmyndigheten skickar inte längre utlåtandena direkt till oss, utan vi måste hämta dem från systemet på basis av det meddelande som AN-utlåtandet skickar. Ibland händer det dock att utlåtandena inte hittar oss eftersom dataöverföringen misslyckas i något skede av kedjan. AN-byrån kan ha fel betalare i sina register och då får vi inte de nödvändiga meddelandena. Dataöverföringen kan också misslyckas i vår ända och vi kan inte få det begärda utlåtandet från AN-byråns system.

Måste du alltid gå och hämta ett utlåtande?

Nej, förutsatt att allt är i sin ordning med din ansökan och du kan se utlåtandet på ansökningsblanketten eller i dina personuppgifter under ”Utlåtanden och begäran om utredning från arbetskraftsmyndigheten”.

Hur ser den nya funktionen ut?

Du hittar funktionen i OmaYTK.