Skip to content

Hem Vårt ersättningsbelopp steg i fjol till nästan 700 miljoner euro

Vårt ersättningsbelopp steg i fjol till nästan 700 miljoner euro

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Utkomstskydd
  • YTK

Under 2023 fick vi tiotusentals nya medlemmar och betalade nästan 700 miljoner euro i dagpenning. Arbetslösheten ökade i dagpenningskostnaderna.

YTK Arbetslöshetskassans ställning som Finlands största arbetslöshetskassa konsoliderades ytterligare år 2023. I fjol anslöt sig 56 940 nya medlemmar till YTK Arbetslöshetskassan.

I slutet av året ingick 528 554 löntagare i YTK Arbetslöshetskassan.

Det totala antalet ansökningar som inkom till YTK uppgick till 616 431. Av dessa var 58 845 första ansökningar, dvs. ansökningar vid arbetslöshet eller permittering, och 509 963 fortsatta ansökningar.

Den totala dagpenning som betalades ut på grundval av dessa ansökningar uppgick till 695,9 miljoner euro. Det är 8 % mer än 2022. Arbetslösheten ökade, vilket återspeglades i utgifterna för dagpenning.

”Den ökade arbetslösheten återspeglas direkt i dagpenningsutgifterna. Vi har till exempel många medlemmar från byggbranschen, som hade en dålig konjunktur förra året”, säger Auli Hänninen, VD för YTK Arbetslöshetskassa.

Andelen jämkad dagpenning uppgick till 79,6 miljoner euro och andelen full dagpenning till 615,9 miljoner euro. Största delen av dagpenningen betalades alltså ut till helt arbetslösa eller helt permitterade.

Hundratusentals meddelanden med medlemmar

Vår kundtjänstpersonal var i kontakt med våra medlemmar hundratusentals gånger. Våra telefoner ringde 126 378 gånger förra året, och vi svarade på de allra flesta av dessa – 99 126 samtal för att vara exakt. Vi tog emot hela 223 546 meddelanden och skickade ännu fler till våra kunder – 281 148 meddelanden.

Vår chatbot var också mycket upptagen. Den hanterade totalt 42 968 konversationer, varav 6 531 följdes upp i kundtjänstchatten.

Framgångsrik kampanj för lagändring 

YTK Arbetslöshetskassan har länge velat utvidga arbetslöshetskassornas roll i riktning mot en bredare arbetstrygghet. För att stödja detta mål genomförde YTK våren 2023 en stor kommunikationskampanj för att främja en lagändring som gör det möjligt för arbetslöshetskassorna att tillhandahålla sysselsättningsstödjande tjänster.


Kampanjen var framgångsrik och förhoppningsvis kommer lagen att ändras redan i år.

”Rätten att tillhandahålla sysselsättningsstöd är ett långsiktigt mål för oss, eftersom vi vill trygga våra medlemmars karriärer i ett bredare perspektiv. Det är därför verkligen bra att lagändringar förbereds så att vi kan utveckla en ny servicemodell”, säger Auli Hänninen.