Skip to content

Hem Varför är kassan en kassa?

Varför är kassan en kassa?

Ämnen

  • YTK

Arbetslöshetskassorna har en längre historia än det självständiga Finland. Till en början var arbetslöshetskassorna endast avsedda för vissa grupper av arbetstagare, och de högutbildade ville inte ens höra till dem. YTK:s födelse förändrade arbetslöshetsförsäkringen och lade grunden för moderna, självständiga arbetslöshetskassor.

Syftet med arbetslöshetskassan är att ordna förtjänstskyddet och därtill anslutna ersättningar för uppehälle för sina medlemmar. Arbetslöshetskassorna kallades ursprungligen ”kassor” eftersom de betalade ut pengar.

Finlands första arbetslöshetskassa grundades 1895 inom det äldsta fackförbundet i Finland, Finska Revisorsförbundet. Det blev vanligt att fackföreningar grundade arbetslöshetskassor för sina medlemmar. Medlemsavgifterna för båda samlades in på samma gång.

Före 1917 fungerade arbetslöshetskassorna på basis av ömsesidig överenskommelse, eftersom det ännu inte fanns någon lagstiftning. Fram till långt efter andra världskriget var arbetslöshetskassorna huvudsakligen begränsade till ett litet antal organiserade yrkesarbetare i industri- och bostadscentra.

Merparten av alla arbetare var uteslutna. När arbetslösheten slog till tvingades många av dem som uteslutits att ta nöd- eller arbetslöshetsjobb, som tillhandahölls för arbetslösa på t.ex. invandrararbetsplatser, så sent som i början av 1970-talet.

Idén om en ny typ av kassaföddes på 1990-talet

Arbetslöshetsskyddets tudelning har fortsatt fram till i dag. Det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa är numera vanligt för lönearbetare som är anställda i ett etablerat och sedvanligt anställningsförhållande. Företagarna har sina egna system. För personer som inte hör till kassorna, som inleder sin yrkeskarriär eller som länge varit arbetslösa betalas utkomstskyddet ut som grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd som FPA betalar ut.

Universitetsutbildade var länge inte rädda för arbetslöshet. Utbildning var ett starkt skydd mot arbetslöshet. Det är talande att när arkitekter och ingenjörer år 1969 grundade en arbetslöshetskassa – en av de första arbetslöshetskassorna för högutbildade – diskuterades det om det var lämpligt för deras klass att grunda en kassa. Arbetslöshet stigmatiserades på ett ofördelaktigt sätt.

Sedan dess har mer eller mindre alla yrkesgrupper haft sina egna arbetslöshetskassor. På 1990-talet fanns det mer än 70 arbetslöshetskassor.

TK, som startade sin verksamhet 1992, var den första arbetslöshetskassan som inrättades oberoende av fackföreningar och var öppen för arbetstagare inom olika sektorer, och dess inrättande revolutionerade hela området för arbetslöshetskassor. Det var nu möjligt att tillhöra kassan oavsett yrke och utan några andra åtaganden.

Sedan dess har fusionerna lett till en drastisk minskning av antalet arbetslöshetskassor. Sammanslagningarna har drivits på av regeringens krav på ekonomiskt starkare kassor som bättre kan tillvarata medlemmarnas intressen.

Texten är baserad på jubileumsskriften Avoimesti erilainen kassa – YTK:n 30 ensimmäistä vuotta.