Skip to content

Hem Vad ska en YTK-medlem göra när en strejk börjar?

Vad ska en YTK-medlem göra när en strejk börjar?

Ämnen

  • Utkomstskydd

Här kan du läsa vad en YTK-medlem behöver veta om strejk eller lockout drabbar den egna branschen eller arbetsplatsen.

Hur påverkas medlemskapet i YTK under strejken? 

Ditt medlemskapet i YTK påverkas inte av strejken. 

YTK är en arbetslöshetskassa som är oberoende och öppen för alla. Enligt lagen begränsas arbetslöshetskassornas uppgift till att betala utkomstskydd och därtill hörande ersättningar. Arbetslöshetskassorna är inte parter i arbetskonflikter eller kollektivavtalsförhandlingar.

Måste en arbetstagare delta i strejken?

Var och en kan själv bestämma om man deltar i strejken eller inte. Man måste inte delta i strejken, men det är möjligt att göra det. 

Om du är medlem i ett fackförbund och väljer att inte delta i strejken kan facket säga upp ditt medlemskap, beroende på fackets regler. Medlemskapet i en arbetslöshetskassa kan inte sägas upp på den här grunden.

Kan jag fortsätta arbeta normalt trots strejken?

I allmänhet kan du fortsätta arbeta som vanligt. Arbetsgivaren meddelar dig om strejken påverkar ditt arbete.

Ditt arbete kan även förhindras om din arbetsgivare utlyser en lockout. Vad ska jag göra vid en lockout? 

Fråga din arbetsgivare om lockouten kommer att påverka ditt arbete. Även om lockouten inte drabbar dig direkt kan ditt arbete ändå förhindras om det till exempel inte finns tillräckligt med arbetskraft på grund av lockouten, och arbetet därför måste avbrytas helt och hållet. 

Kan jag få inkomstrelaterad dagpenning under arbetskonflikten? 

Du kan inte få inkomstrelaterad dagpenning om du deltar i strejken, eller om en lockout drabbar dig.

Du kan inte heller få inkomstrelaterad dagpenning om du är indirekt arbetslös på grund av strejk eller lockout, och arbetskonfliktens syfte är att ändra dina anställningsvillkor. Om till exempel din byggarbetsplats stannar upp på grund av strejk, och samma villkor iakttas i ditt anställningsförhållande som för dem som deltar i strejken, kan du inte få arbetslöshetsförmån.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om ditt arbete förhindras på grund av strejk eller lockout, och arbetskonflikten inte har någon inverkan på dina arbetsvillkor. Din arbetsgivare kan också vara skyldig att betala lön till dig i upp till sju dagar om strejken förhindrar ditt arbete och strejken inte påverkar dina anställningsvillkor.

Du kan också få inkomstrelaterad dagpenning till exempel om utbetalningen av din lön avbryts på grund av en arbetskonflikt, och du har varit helt arbetslös innan strejken eller lockouten började, eller om du har blivit permitterad före arbetskonflikten.

Läs mer i vår databank.

Hur ansöker jag om inkomstrelaterad dagpenning under arbetskonflikten? 

Anmäl dig genast som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Gör din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till arbetslöshetskassan när det har gått två veckor sedan strejken började.

Betalar YTK strejkbidrag? 

Nej. YTK är en arbetslöshetskassa. Till en arbetslöshetskassas uppgifter hör inte att betala strejkbidrag. Om du är medlem i ett fackförbund, fråga förbundet om strejkbidrag.

Vad ska jag göra om jag upplever påtryckning i samband med strejken? 

Trots att en arbetskonflikt kan väcka starka känslor är det bra att komma ihåg att alla har rätt till att delta eller att inte delta i en strejk. Om du är medlem i ett fackförbund och inte deltar i strejken kan facket säga upp ditt medlemskap, beroende på fackets regler. Att inte delta i en strejk påverkar inte medlemskapet i en arbetslöshetskassa, och kassan kan inte säga upp ditt medlemskap på den här grunden. 

Om du råkar ut för osakligt språkbruk eller bemötande ska du ta reda på om din arbetsgivare har en handlingsplan för sådana situationer. Du kan också anmäla osakligt bemötande direkt till din chef och arbetarskyddsfullmäktige, eller kontakta arbetarskyddet. 

Strejkordlista

Arbetskonflikt är en allmän term för en situation där parterna använder påtryckningsmetoder för att komma fram till ett sådant kollektivavtal som man önskar.

En strejk är en åtgärd som används av arbetstagare och som innebär att de avbryter sitt arbete. Med strejk avses vanligtvis åtgärder som vidtas i enlighet med kollektivavtalet, varvid strejken är laglig.

En lockout är en åtgärd som används av arbetsgivare, som innebär att arbetsgivaren kan avbryta lönebetalningen och hindra arbetstagarna från att komma på jobb.