Skip to content

Hem Stöd till sysselsättning går framåt

Stöd till sysselsättning går framåt

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Lagförändring
  • Medlemskap
  • Utkomstskydd
  • YTK

Regeringens förslag till riksdagen om en lag som utvidgar arbetslöshetskassornas uppgifter behandlas i dag i statsrådets allmänna sammanträde. Tanken är att arbetslöshetskassan i fortsättningen också ska kunna hjälpa sina medlemmar att hitta arbete.

YTK Arbetslöshetskassan har föreslagit och aktivt verkat för en lagändring som skulle göra det möjligt för arbetslöshetskassorna att stöda medlemmarnas sysselsättning. I dagsläget får vi endast betala ut försörjningsstöd. För oss har det alltid känts naturligt att vi, utöver att betala ut dagpenning, även skulle kunna stödja våra medlemmars sysselsättning. Vi har en direkt koppling till medlemmen och till exempel när man ansöker om inkomstrelaterad dagpenning skulle man också kunna börja söka jobb med en låg tröskel. De tjänster vi skulle erbjuda skulle vara frivilliga, så stödet skulle bygga på genuin motivation och samarbete.

Vi kommer att följa ändringsförslagets utveckling i riksdagen och hålla er informerade om utvecklingen.

En regeringsproposition om ändringen har överlämnats till riksdagen.