Skip to content

Hem Hur ska jag gå tillväga, om jag blir permitterad?

Hur ska jag gå tillväga, om jag blir permitterad?

Ämnen

  • Permittering
  • Utkomstskydd

Även som permitterad kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. En permitterad person är arbetslös ur aspekten för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och därför lämpar sig nästan alla regler som gäller arbetslösa direkt också de permitterade.

Anmäl dig hos TE-byrån

Anmäl dig hos TE-byrån som arbetslös arbetssökande senast på din första permitteringsdag. Det här är viktigt, för inkomstrelaterad dagpenning kan du få först när du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. Om du inte anmäler dig, kan du inte alls få arbetslöshetsförmån. Det går lättast att anmäla sig via TE-byråns webbplats. Anmälan kan inte bringas i kraft retroaktivt, så glöm inte att göra det.

Gör ansökan om dagpenning

När det har gått två veckor, kan du sända oss den första ansökningen om dagpenning. Behändigast går det via tjänsten OmaYTK. Tjänsten ger råd och vägleder dig med att fylla i ansökan samt att foga till de bilagor som behövs.

När du i ansökan antecknar den första permitteringsdagen, föreslår OmaYTK en ansökningsperiod fram till söndagen om två veckor. Följ den ansökningsperioden som OmaYTK föreslår, så är behandlingen av ansökan mera rätlinjig och du får dina pengar snabbare.

Om permitteringen fortlöper, sök dagpenning i perioder på fyra veckor eller en månad. Kom ihåg att hålla arbetssökandet i kraft hos TE-byrån.

Kom också ihåg att man kan ansöka om dagpenning retroaktivt endast för en tid på tre månader, sänd alltså ansökan i tid!

Oroa dig ej

Vi behandlar din ansökan så snabbt som möjligt. Ifall väsentliga bilagor saknas i din ansökan, begär vi dem av dig vid första lägenhet. 

Utkomstskyddets regler

Vissa förutsättningar och hinder är förknippade med att få inkomstrelaterad dagpenning. När du ansöker om dagpenning, kontrollerar vi dem på dina vägnar.

Den mest centrala förutsättningen för rätten att få inkomstrelaterad dagpenning är att du är medlem i arbetslöshetskassan och att du under tiden för medlemskapet  har uppfyllt arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor före arbetslösheten.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är avsedd att trygga din utkomst under tiden av arbetslöshet eller permittering. Med anledning därav kan inte inkomstrelaterad dagpenning nödvändigtvis betalas, om du har andra inkomster. Avsikten är också att med den inkomstrelaterade dagpenningen stödja ditt jobbsökande. TE-byrån bistår vid detta. Om du försummar att söka jobb, kan TE-byrån anse att du inte längre har rätt till arbetslöshetsförmån. Det är inte typiskt att TE-byrån aktivt erbjuder tjänster för en permitterad, men du ska det oaktat följa de anvisningar som lämnas av TE-byrån.