Skip to content

Hem Hur du anger veckoslut i din ansökan om dagpenning

Hur du anger veckoslut i din ansökan om dagpenning

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Utkomstskydd

Helger kan ibland vara en huvudvärk när man ska fylla i en ansökan om dagpenning. Den här artikeln ger dig enkla instruktioner för att göra det lättare.

Vi får regelbundet förfrågningar om hur veckosluten ska anges i ansökan om dagpenning. Många tänker inte nödvändigtvis på att de är arbetslösa eller lediga under veckoslutet, vilket kan orsaka förvirring när ansökan ska fyllas i.

Ur den sökandes synvinkel är det dock ganska enkelt.

Arbetssökningen är giltig oavsett om det är vardag eller helg. Om du inte har varit på jobbet, på betald ledighet eller sjuk, kommer du därför att markeras som ”permitterad” eller ”arbetslös” på ansökningsblanketten för lördag eller söndag.

Du kan också arbeta på en helg. Därför måste helgen markeras som arbetslös om du inte har arbetat.

Om du däremot har arbetat under helgen ska du på ansökan anteckna de arbetstimmar som utförts under veckosluten under dessa dagar.

Om du inte anger något, kommer OmaYTK inte att låta dig skicka in din ansökan, eftersom vi alltid behöver veta om du har varit arbetslös eller på jobbet.

Söckenhelgdagar är också ibland en huvudvärk. Du hittar instruktioner om hur du anger dem här: https://www.ytkkassa.fi/sv/utkomstskyddet/sa-ansoker-du-om-inkomstrelaterad-dagpenning/sockenhelgersattning/