Skip to content

Hem Förändringar i lagstiftningen 2024

Förändringar i lagstiftningen 2024

Ämnen

  • Lagförändring
  • Utkomstskydd

Flera ändringar i lagen om arbetslöshetsförmåner planeras till 2024. Ändringarna påverkar de inkomstrelaterade förmåner som betalas av arbetslöshetskassorna och i tillämpliga delar de grundförmåner som betalas av FPA. Vi samlar information om lagändringarna på denna sida och uppdaterar situationen i takt med att beredningen av lagarna framskrider.

I regeringsprogrammet har man kommit överens om ett antal ändringar i arbetslöshetsskyddet och arbetslagstiftningen. De ändringar som gäller arbetslöshetsskyddet ingår i den budgetproposition som publicerades den 28.8.2023.

Den 12.10.2023 överlämnade regeringen förslag till parlamentet om frysning av index, arbetsvillkoret knyts samman med inkomsten och förlängning av arbetsvillkoret, avskaffande av skyddsdelen och barntillägg, förlängning av självrisktiden och periodisering av semesterersättningen. Lagändringarna förväntas antas i december, efter en parlamentsdebatt.

Regeringen planerar att lägga fram förslag om graderingen av inkomstskyddet, avskaffandet av åldersrelaterade undantag och avskaffandet av arbetsvillkoret för förvärvsarbete under våren 2024.

Lagändringarna förväntas träda i kraft stegvis under 2024, med de första ändringarna från början av året, från och med den 1.1.2024.

Vi kommer att följa förberedelserna och rapportera om utvecklingen när den sker. Vi kommer att fortsätta att betala ut arbetslöshetsersättning enligt nuvarande regler tills ändringarna träder i kraft och börjar tillämpas.

Lagförändringarnas situation 12.10.2023

Vi har sammanställt en tabell över överenskomna lagändringar och deras kända tidtabell. Tidtabellen kan komma att ändras i takt med att förberedelserna fortskrider. Vi kommer att korrigera vid behov.

LagFörändringIkraftträdande*
SemesterersättningUnder den period som semesterersättningen
​​​​​​​betalas ut kan inte arbetslöshetsersättning betalas ut
1.1.2024
SjälvrisktidSjälvrisktiden förlängs från fem dagar till sju1.1.2024
IndexStigande levnadskostnader höjer inte
​​​​​​​arbetslöshetsersättningen
1.1.2024
BarntilläggBarntilläggen tas bort1.4.2024
SkyddsdelSkyddsdelen tas bort1.4.2024
AlterneringsledighetAlterneringsledigheten avslutas1.8.2024
Arbetsvillkoret 1Arbetsvillkoret knyts samman med inkomsten2.9.2024
Arbetsvillkoret 2Arbetsvillkoret förlängs från 26 veckor till 12 månader2.9.2024
Arbetsvillkoret 3Lönesubventionerat arbete samlar inte arbetsvillkor1.9.2024
GraderingNivån på arbetslöshetsersättningen minskar stegvis
​​​​​​​i takt med att arbetslösheten blir mer utdragen
1.9.2024
ÅldersrelateradeUndantag för äldre människor
kommer att tas bort
1.9.2024
Lagförändringarnas situation 12.10.2023

*Planerad tidtabell, med reservation för ändringar. Till exempel kan vissa lagändringar också träda i kraft på det planerade datumet, men deras tillämpning kommer inte att börja förrän senare.

Länkar till lagförändringarna

  • Regeringsprogrammet: Ett starkt och engagerat Finland
  • Projektsida: STM048:00/2023 (Arbetsvillkoret knyts samman med inkomsten och förlängs, skyddsdelen, barntillägg, självrisktiden, periodisering av semesterersättningen)
  • ​​​​​​​Projektsida: STM063:00/2023 (Gradering, åldersrelaterade undantag, lönesubventionerat arbete samlar inte arbetsvillkor)
  • Projektsida: STM049:00/2023 (Frysning av index)