Hyppää sisältöön

Etusivu Lakimuutokset 2024

Lakimuutokset 2024

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lakimuutos

Vuodelle 2024 on tulossa useita lakimuutoksia työttömyysturvaan. Muutokset koskevat työttömyyskassojen maksamaa ansioturvaa ja soveltuvin osin Kelan maksamaa perusturvaa. Keräämme tälle sivulle tietoa lakimuutoksista ja päivitämme tilannetta sitä mukaa, kun lakien valmistelu etenee.

Hallitusohjelmassa on sovittu useista muutoksista työttömyysturvaan ja työelämän lainsäädäntöön. Työttömyysturvaa koskevat muutokset on kirjattu 28.8.2023 julkaistuun budjettiehdotukseen.

12.10.2023 hallitus antoi eduskunnalle esitykset indeksien jäädyttämisestä, työssäoloehdon euroistamisesta ja pidentämisestä, suojaosan sekä lapsikorotusten poistamisesta, omavastuuajan pidentämisestä ja lomakorvauksen jaksottamisesta. Lakimuutokset hyväksyttäneen eduskuntakäsittelyn jälkeen joulukuussa.

Ansioturvan porrastamisesta, ikäsidonnaisten poikkeuksien poistamisesta sekä palkkatuetun työn työssäoloehdosta irrottamiseksi hallitus aikoo antaa esitykset keväällä 2024.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain vuoden 2024 aikana siten, että ensimmäisten muutosten soveltaminen alkaa heti vuoden alusta 1.1.2024 alkaen.

Seuraamme valmistelua ja tiedotamme asioista sitä mukaan. Jatkamme työttömyysturvan toimeenpanoa nykyisin säännöksin kunnes muutokset tulevat voimaan ja niiden soveltaminen alkaa.

Lakimuutosten tilanne 12.10.2023

Keräsimme taulukkoon sovitut lakimuutokset ja niiden tiedossa oleva aikataulu. Aikataulu voi muuttua valmistelun edetessä. Korjaamme tarvittaessa.

LakiMuutosVoimaantulo*
LomakorvausLomakorvauksen ajalta
ei voida maksaa
työttömyysetuutta
1.1.2024
OmavastuuaikaOmavastuuaikaa
pidennetään viidestä
​​​​​​​seitsemään päivään
1.1.2024
IndeksiElinkustannusten nousu
ei nosta
työttömyysetuuksien
​​​​​​​tasoa
1.1.2024
LapsikorotusLapsikorotukset
​​​​​​​poistetaan
1.4.2024
SuojaosuusSuojaosa
​​​​​​​poistetaan
1.4.2024
VuorotteluvapaaVuorotteluvapaa
lakkautetaan
1.8.2024
Työssäoloehto 1Työssäoloehto
​​​​​​​euroistetaan
2.9.2024
Työssäoloehto 2Työssäoloehtoa
pidennetään 26 viikosta
​​​​​​​12 kuukauteen
2.9.2024
Työssäoloehto 3Palkkatuettu työ
ei kerää
​​​​​​​työssäoloehtoa
1.9.2024
PorrastaminenTyöttömyysetuuden taso
laskee portaittain
​​​​​​​työttömyyden pitkittyessä
1.9.2024
IkäsidonnaisetIkääntyneiden
poikkeussäännöistä
​​​​​​​luovutaan
1.9.2024
Lakimuutosten tilanne 12.10.2023

*Suunniteltu aikataulu, johon voi vielä tulla muutoksia. Myös esimerkiksi osa lakimuutoksista voi myös tulla voimaan suunnitellulla päivämäärällä, mutta niiden soveltaminen alkaa vasta myöhemmin.

Linkkejä lakimuutoksiin

  • Hallitusohjelma: Vahva ja välittävä Suomi
  • Hankesivu: STM048:00/2023 (työssäoloehdon euroistaminen ja pidentäminen, suojaosa, lapsikorotukset, omavastuuaika, lomakorvauksen jaksotus)
  • Hankesivu: STM063:00/2023 (porrastus, ikäsidonnaiset poikkeukset, työssäoloehdon kertyminen palkkatuetusta työstä)
  • Hankesivu: STM049:00/2023 (indeksien jäädytys)