Skip to content

Hem Åldersgränsen för inkomstrelaterad dagpenning höjs till 18 år

Åldersgränsen för inkomstrelaterad dagpenning höjs till 18 år

Ämnen

  • Lagförändring
  • Utkomstskydd

Riksdagen har godkänt en lag som förlänger läroplikten tills personen i fråga fyller 18 år. Samtidigt höjs åldersgränsen för inkomstrelaterad dagpenning till 18 år.

I och med ändringen beviljas inte inkomstrelaterad dagpenning 1.8.2021 och därefter till personer under 18 år som inte har fullgjort läroplikten i den mening som avses i läropliktslagen.

Enligt den nya läropliktslagen upphör läroplikten när en person har avlagt yrkesexamen eller studentexamen, dock senast vid 18 års ålder. Inkomstrelaterad dagpenning kan således beviljas arbetssökande som har fyllt 17 år, förutsatt att personen har avlagt yrkesexamen eller studentexamen, dvs. uppfyllt sin läroplikt.

Dessutom kan inkomstrelaterad dagpenning beviljas också arbetssökande som fyllt 17 år om personen i fråga har avbrutit sin läroplikt i den mening som avses i läropliktslagen. 

Innan den nya läropliktslagen träder i kraft 1.8.2021 skulle de som har fullgjort sin läroplikt i den mening som avses i den nuvarande lagen om grundläggande utbildning fortfarande ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning redan vid 17 års ålder.

För närvarande är minimiåldern för skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie 17 år. Detta ändras så att arbetslöshetsförsäkringspremie efter 1.8.2022 och därefter betalas först efter det att löntagaren har fyllt 18 år.

Ändringen av skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie innebär att efter ändringen kommer personer under 18 år inte att kunna få inkomstrelaterad dagpenning, även om läroplikten redan skulle ha upphört under 18 års ålder.  

  1. Enligt gällande lag beviljas arbetslöshetsförmån inte till sökande som inte har fyllt 17 år.
  2. Från och med 1.8.2021 beviljas arbetslöshetsförmån inte till arbetssökande som inte har fyllt 18 år.
  3. Från och med 1.8.2021 kan arbetslöshetsförmån beviljas arbetssökande som inte har fyllt 18 år men som har uppfyllt läroplikten eller på ett godtagbart sätt avbrutit den.
  4. Från och med 1.8.2022 betalas inte arbetslöshetsförsäkringspremie för den tid som föregår den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 18 år.
  5. Från och med 1.8.2022 kan anställningsvillkoret ackumuleras först från följande kalendermånad, före vilken personen i fråga har fyllt 18 år.
  6. Från och med 1.8.2022 kan arbetsvillkoret ackumuleras som ett villkor för inkomstrelaterad dagpenning först från följande kalendermånad, före vilken personen i fråga har fyllt 18 år.