Hyppää sisältöön

Etusivu Ansiopäivärahan ikäraja nousee 18 vuoteen

Ansiopäivärahan ikäraja nousee 18 vuoteen

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lakimuutos

Eduskunta on hyväksynyt lain, joka laajentaa oppivelvollisuutta siihen saakka, kun henkilö täyttää 18 vuotta. Samalla nostetaan ansiopäivärahan ikärajaa 18 vuoteen.

Muutoksen myötä ansiopäivärahaa ei myönnetä 1.8.2021 ja sen jälkeen alle 18-vuotiaalle, joka ei ole suorittanut oppivelvollisuuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuutta.

Uuden oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuus päättyy, kun henkilö on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään 18-vuotiaana. Ansiopäivärahaa voidaan siis myöntää 17 vuotta täyttäneelle työnhakijalle, kuitenkin sillä edellytyksellä, että henkilö on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon eli täyttänyt oppivelvollisuuden.

Lisäksi ansiopäivärahaa voidaan myöntää myös 17 vuotta täyttäneelle työnhakijalle, jos hän on keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen oppivelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla. 

Ennen uuden oppivelvollisuuslain voimaantuloa 1.8.2021 oppivelvollisuutensa nykyisessä perusopetuslaissa tarkoitetulla tavalla suorittaneet olisivat yhä oikeutettuja ansiopäivärahaan jo 17-vuotiaana.

Nykyisin työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja on 17 vuotta. Tämäkin muuttuu siten, että 1.8.2022 ja sen jälkeen työttömyysvakuutusmaksua maksetaan vasta sen jälkeen, kun palkansaaja on täyttynyt 18 vuotta.

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden muutos tarkoittaa sitä, että muutoksen jälkeen alle 18-vuotiaat eivät voi saada ansiopäivärahaa, vaikka oppivelvollisuus olisi jo päättynyt alle 18-vuotiaana.  

  1. Voimassa olevan lain mukaan työttömyysetuutta ei myönnetä hakijalle, joka ei ole täyttänyt 17 vuotta.
  2. 1.8.2021 alkaen työttömyysetuutta ei myönnetä työnhakijalle, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta.
  3. 1.8.2021 alkaen työttömyysetuutta voidaan myöntää työnhakijalle, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta, mutta on täyttänyt oppivelvollisuuden tai hyväksyttävästi keskeyttänyt sen.
  4. 1.8.2022 alkaen työttömyysvakuutusmaksua ei makseta ajalta ennen sitä seuraavaa kalenterikuukautta, jona työntekijä täyttää 18 vuotta.
  5. 1.8.2022 alkaen voi kerryttää ansiopäivärahan ehtona olevaa työssäoloehtoa vasta seuraavasta kalenterikuukaudesta, jota ennen on täyttänyt 18 vuotta.